Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english

Haku

  

Tietoa palvelusta

 Tekstin koko: a a a a  Tekstiversio   

Murupolku

ksshp.fi » Toiminta, talous ja hallinto

Sisältö

 

Sairaanhoitopiiri

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tehtävänä on edistää keskisuomalaisten terveyttä ja toimintakykyä tarjoamalla tasokkaita erikoissairaanhoidon palveluja.

Vastaamme keskisuomalaisten erikoissairaanhoidosta läheisessä yhteistyössä terveyskeskusten, Jokilaakson sairaalan ja Kuopion yliopistollisen sairaalan sekä eräiden muiden erityistason palveluja tuottavien sairaaloiden kanssa.

Sairaanhoitopiirimme on suurin ei-yliopistollinen sairaanhoitopiiri ja täällä ovat edustettuina lähes kaikki erikoisalat, mm. korkeatasoinen sädesairaala syöpätautien hoitoon. Vahvuutemme ovat ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilökunta, laaja tutkimus- ja koulutustoiminta sekä hyvin hioutunut ja luottamukseen perustuva yhteistoiminta terveyskeskusten kanssa.

Sairaanhoitopiiriin kuuluvat Keski-Suomen keskussairaala ja Sädesairaala, jotka vastaavat yleissairauksien hoidosta. Kuntoutustoimintaa on lisäksi Muuramessa sijaitsevassa Kiinteistöosakeyhtiö Kinkomaan Vitapoliksen tiloissa. Aikuipsykiatrisesta erikoissairaanhoidosta vastaavat Kangasvuoren sairaala Jyväskylässä ja Juurikkaniemen sairaala Keuruulla. 

Hallinnollisesti sairaanhoitopiiri jakautuu kuuteen toimialueeseen, jotka jakautuvat edelleen 25 vastuualueeseen. Näiden lisäksi liikelaitoksina toimivat kliininen laboratorio KesLab, Pesula, ruokapalvelu Caterina ja Keski-Suomen Seututerveyskeskus, joka aloitti toimintansa vuoden 2011 alusta tuottaen kahdeksan kunnan perusterveydenhuollon palvelut. Keski-Suomen sairaalakahviot toimii sairaanhoitopiirin omistamana osakeyhtiönä.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistaa 21 keskisuomalaista kuntaa, joiden asukasmäärä 31.12.2012 oli 275 161. Vuoden 2012 lopussa sairaanhoitopiirissä oli 3 661 työntekijää (vakanssit), joista lääkäreitä on 327, hoitohenkilöstöä 1.617 ja muuta henkilöstöä 921 sekä liikelaitosten työntekijöitä yhteensä  721. Toiminnan menot vuonna 2012 olivat 345,2 miljoonaa euroa.

Sairaanhoitopiirissä vuonna 2012 hoitopäiviä kertyi 147 906 ja avohoitokäyntejä 348 353.

 

Hallitus ja valtuusto

Sairaanhoitopiirin ylin päättävä elin on 49-jäseninen valtuusto. Hallintoa johtaa 9-jäseninen hallitus.


Päivitetty 17.5.2013 13:43

in English

© Keskussairaalantie 19 · 40620 Jyväskylä · Puh. (014) 269 1811