Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english

Haku

  

Tietoa palvelusta

 Tekstin koko: a a a a  Tekstiversio   

Murupolku

ksshp.fi » Potilaille ja läheisille » Sairaalaan tulo

Sisältö

 

Sairaalan tulo


Äkillinen sairastapaus 

Keski-Suomen keskussairaalan päivystyspoliklinikalla hoidetaan kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita ympäri vuorokauden. 

Keskussairaalan päivystyksen puhelinneuvonnan numero on 0100 - 84884

Lisätietoja päivystyksen puhelinneuvonnasta

Ajanvarausvastaanotto

Sairaalaan toimitetun lähetteen perusteella saatte tiedon vastaanottoajasta tai arvioidusta odotusajasta. 

Tullessanne poliklinikalle ilmoittautukaa kutsun ohjeitten mukaan ja poliklinikkamaksusta saatte pankkisiirron postitse kotiin. Tutkimusten ja hoitojen ajankohta voi joskus muuttua siitä, mitä kutsussa on ilmoitettu. Muutos johtuu yleensä siitä, että sairaalaan tulee ennakoitua enemmän äkillisesti sairastuneita, jotka tarvitsevat välitöntä hoitoa. Henkilökunta pyrkii tiedottamaan teille aikataulumuutoksista. Jos odotusaika tuntuu liian pitkältä, kysykää miksi ja miten kauan joudutte vielä odottamaan. Samalla voitte sopia esim. kahviossa käynnistä.

Ottakaa mukaan saamanne kutsukirje, reseptit tai luettelo käyttämistänne lääkkeistä, säännöllisesti käyttämänne lääkkeet ja mahdolliset erikoislääkkeet, käytettävissänne olevat sydänfilmit, laboratoriotutkimustulokset, röntgenkuvat ja muut tutkimustulokset. 

Lapsipotilailla mukaan kannattaa ottaa neuvolakortti, kopio kasvukäyristä (neuvolasta), kuntoutuspalautteet ja -palautteet omalta fysio-, puhe- tai toimintaterapeutilta tai psykologilta, palaute päiväkodista ja/tai koulusta. Äitiys- ja sikiötutkimuspoliklinikka Gravidaan tullessanne ottakaa mukaan myös äitiyskortti

Lääkärissäkäynnin yhteydessä päätetään mahdollisesta jatkohoidosta, lisätutkimuksista, osastolle ottamisesta tai leikkauksesta. Saatte joko heti uuden ajan tai kutsu uutta käyntiä varten toimitetaan postitse. Jonotusajat vaihtelevat diagnoosin mukaan. 

Ennen leikkausta potilas voidaan vielä kutsua erilliseen tutkimukseen ja ohjaukseen, jonka tarkoituksena on selvittää potilaan leikkauskelpoisuus sekä ohjata ja kannustaa potilasta osallistumaan omaan hoitoonsa.

Erikoisalakohtaisia tarkempia tietoja poliklinikoiden toiminnasta löydätte Sairaalat ja yksiköt -kohdasta.

Ohjeita osastolle tulevalle potilaalle ja saattajalle

Kun tulette kutsuttuna sairaalaan, ilmoittautukaa asianomaisella osastolla.

Ottakaa mukaan saamanne kutsukirje, reseptit tai luettelo käyttämistänne lääkkeistä, käytettävissänne olevat sydänfilmit, laboratoriotutkimustulokset, röntgenkuvat ja muut tutkimustulokset ja lisäksi lapsipotilailla neuvolakortti, kopio kasvukäyristä (neuvolasta), kuntoutuspalautteet ja -päätökset omalta fysio-, puhe- tai toimintaterapeutilta tai psykologilta, palaute päiväkodista ja/tai koulusta sekä apuvälineet, koulukirjat ja halutessa oma lelu. 

Osastolle tarvitaan myös henkilökohtaiset hygieniavälineet (hammasharja ja -tahna, ihovoiteet, parranajovälineet, kampa, hiustenkuivain). 

Sairaalassa käytetään potilasvaatteita. Voitte keskustella hoitohenkilökunnan kanssa myös omien vaatteiden käyttömahdollisuudesta. Sairaala ei kuitenkaan huolehdi potilaiden omien vaatteiden pesusta.

Arvoesineet ja suuret rahasummat on syytä jättää kotiin, sillä sairaala ei vastaa kadonneista arvoesineistä eikä rahasta.  

Ohjeita tutkimukseen tulevalle potilaalle ja saattajalle

Hoitoonne liittyviä tutkimuksia tehdään usein jo ennen lääkärin vastaanottoa. Ilmoittautukaa kutsukirjeessä mainittuuna aikana kirjeessä mainittuun paikkaan. Pyydämme teitä noudattamaan annettuja valmistautumisohjeita.

Jos teillä on kysyttävää tutkimuksesta tai siihen liittyvistä ohjeista, ottakaa yhteys tutkivaan yksikköön.

Lisätietoja seuraavista tutkimuksista löydätte yksikön sivuilta:

> Laboratoriotutkimukset
> Radiologiset tutkimukset
> Kliinis-fysiologiset tutkimukset
> Isotooppitutkimukset
> Neurofysiologiset tutkimukset

Este

Mikäli olette estynyt saapumaan tutkimuksiin tai hoitoon määrättynä päivänä tai hoidon tarpeenne on muuttunut, ilmoittakaa tästä mahdollisimman pian kutsun lähettäneelle poliklinikalle tai osastolle. Käyttämättä ja peruuttamatta jääneestä ajasta peritään lakisääteinen maksu.

Saamassanne kutsukirjeessä on yhteystiedot ajan siirtämistä ja perumista varten.

Varusmiesten erikoissairaanhoito

Keski-Suomen alueen joukko-osastojen, Ilmasotakoulun (Tikkakoski), Ilmavoimien teknillisen koulun (Halli) ja Pioneerirykmentin (Keuruu), erikoissairaanhoitoa tarvitsevat varusmiehet hoidetaan Keski-Suomen keskussairaalassa eri erikoisaloilla. 

Sopimuksen mukaan hoidon pitäisi alkaa viikon kuluessa lähetteen saapumisesta asianomaiselle poliklinikalle. Ajanvaraukset ja muut yhteydenotot keskussairaalaan hoidetaan aina asianomaisen varuskunnan terveysaseman kautta.

Hyvä tietää

Hyvä tietää -kohdassa on kerrottu hyödyllisiä tietoja mm. taksipalveluista, puhelimen ja tietokoneen käytöstä, löytötavaroista ym. 

Oheispalvelut

Oheispalvelut -kohdassa on kerrottu lisätietoja mm. pankkiautomaateista, ruokailusta, kahvioista, postipalveluista jne..

Lisätietoja

Tarkempia tietoja saatte myös osastojen ja poliklinikoiden omilta verkkosivuilta


suomenkielinen versio | english version

Päivitetty 27.1.2014 7:40

in English

© Keskussairaalantie 19 · 40620 Jyväskylä · Puh. (014) 269 1811