Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english

Haku

  

Tietoa palvelusta

 Tekstin koko: a a a a  Tekstiversio   

Murupolku

ksshp.fi » Potilaille ja läheisille » Turvallinen sairaala

Sisältö

 

Turvallinen sairaala

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin toiminnan lähtökohtana on, että asiakkailla ja potilailla on oikeus saada tarvitsemansa palvelut turvallisissa olosuhteissa. Turvallisuus on osa laadukasta potilaan hoitoa. Turvallinen työyhteisö ja -ympäristö edistävät myös henkilöstön työssä viihtymistä ja työhön sitoutumista. 

Sairaaloiden alueella on käytössä kulunvalvonta- ja kameravalvontajärjestelmät. Kameravalvonta on näkyvää ja siitä on ilmoitettu asianmukaisin tiedottein. Valvonnan tarkoituksena on ehkäistä asiatonta liikkumista sairaalan alueella, helpottaa jo tapahtuneiden väärinkäytösten selvittämistä ja lisätä  henkilöturvallisuutta.

Sairaalan turvallisuuden lähtökohtana on toimintaan liittyvät lait ja asetukset. Turvallisuuteen liittyen on annettu myös sairaalaa tai sen yksikköä koskevia ohjeita. Ohjeet liittyvät muun muassa potilaiden hoitoon, lääkkeiden käsittelyyn ja laitteiden käyttöön.  

Sairaalassa kerätään tilastotietoa potilaiden hoitoon liittyvistä vaaratapahtumista ja esiintyneistä infektioista. Tilastoissa ei esiinny potilaiden nimiä, sosiaaliturvatunnuksia eikä muitakaan tietoa,  joiden perusteella yksittäisen potilaan voisi tunnistaa.

Tietojen pohjalta voimme parantaa palvelun laatua ja potilaan hoitoon liittyviä käytänteitä. 

Sairaanhoitopiirin työturvallisuustyön tehtävä on kehittää työympäristöä ja työolosuhteita henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Tavoitteena on ehkäistä tapaturmia, ammattitauteja sekä fyysisiä ja henkisiä työstä johtuvia terveyshaittoja.

Sairaalavartiointi on järjestetty potilaiden, asiakkaiden ja henkilökunnan sekä sairaalakiinteistöjen ja omaisuuden turvaamiseksi. Vartijat toimivat kiinteässä yhteistyössä henkilökunnan kanssa ja vartiointipalvelujen tuottaja on Turvatiimi Oy. Tarvittaessa vartijat toimivat muiden potilaiden ja henkilökunnan turvana myös yksittäisten potilaiden hoidossa. 


suomenkielinen versio | english version

Päivitetty 12.7.2010 11:22

in English

© Keskussairaalantie 19 · 40620 Jyväskylä · Puh. (014) 269 1811