Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english

Haku

  

Tietoa palvelusta

 Tekstin koko: a a a a  Tekstiversio   

Murupolku

ksshp.fi » Potilaille ja läheisille » Tietosuoja » Potilastietorekisteri

Sisältö

 

Potilastietorekisteri


Potilaan hyvän hoidon toteuttamiseksi ylläpidetään Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä potilastietorekisteriä. Potilaan hoidon eri vaiheissa laadittavat, käytettävät, saapuneet potilasasiakirjat ja potilastiedot muodostavat potilastietorekisterin.

Potilastietorekisteriin kuuluvat hoito- ja tutkimustietojen lisäksi mm. lähetteet, palautteet, laskutustiedot, ajanvaraustiedot, tutkimus- ja toimenpidepyynnöt sekä tutkimustulokset ja – lausunnot. Rekisteriin kuuluvat sekä sähköiset että paperille laaditut potilasasiakirjat.

Potilastietorekisteriin eivät kuulu muussa tarkoituksessa kuin potilaan hoidossa syntyneet potilasasiakirjat.  Potilasrekisteriin ei tallenneta asiakirjoja, jotka koskevat esimerkiksi tarkistusoikeutta, muistutusta, kantelua tai potilasvahinkoasiaa.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän potilastietorekisterin tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, tietosisältö, tietolähteet, säännönmukaiset tietojen luovutukset, rekisteröidyn oikeudet sekä rekisterinsuojausperiaatteet.

 Linkki: Tietosuojaseloste (95 Kt)


Yhteisrekisteri 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella käytetään yhteistä sähköistä potilastietorekisteriä. Tämä yhteisrekisteri koostuu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen ja Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen potilastiedoista. Jokainen terveydenhuollon toimintayksikkö on oma rekisterinpitäjä ja huolehtii rekisterinpitoon liittyvistä velvoitteistaan omien tietojensa osalta.

Linkki:  Tiedote potilastietorekisteristä


Päivitetty 7.12.2011 15:53

in English

© Keskussairaalantie 19 · 40620 Jyväskylä · Puh. (014) 269 1811