Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english

Haku

  

Tietoa palvelusta

 Tekstin koko: a a a a  Tekstiversio   

Murupolku

ksshp.fi » Potilaille ja läheisille » Tietosuoja » Potilaan kielto-oikeus

Sisältö

 

Kielto-oikeus


Kolmen toimintayksikön Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen ja Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen yhteisrekisterin käyttö ei vaadi potilaan nimenomaista suostumusta Yhteisrekisterin avulla ajan tasaiset potilastiedot ovat potilastietojärjestelmän kautta hoitoon osallistuvan toimintayksikön käytettävissä.

Hoidon turvallinen toteuttaminen edellyttää, että potilasta hoitavalla henkilökunnalla on tarpeelliset tiedot potilaan terveydentilasta ja tutkimustuloksista. Tietoja käytetään vain siinä laajuudessa, kun potilaan hoito edellyttää.

Informointivelvollisuus

Toisen terveydenhuollon toimintayksikön potilastietojen käyttö yhteisrekisteristä edellyttää potilaan informointia. Potilasta informoidaan mahdollisuudesta hoitosuhteen yhteydessä käyttää eri osarekistereissä olevia potilastietoja hoidon toteuttamiseksi.

Informointiin sisällytetään tieto potilaan kielto-oikeudesta.  Informointi suoritetaan yhteisrekisterin alueella kerran ja toteutuneesta informoinnista kirjataan merkintä sähköiseen potilastietorekisteriin. Mikäli potilaan informaatiota ei voida toteuttaa tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi, voidaan toisen toimintayksikön tietoja käyttää hoidon toteuttamiseksi.

Kielto

Potilaalla on oikeus kieltää toisen terveydenhuollon toimintayksikön potilastietojen käyttö yhteisrekisterin toisessa toimintayksiköissä.  Potilaan kielto-oikeus ei kuitenkaan koske toimintayksikön omassa toiminnassa syntyneitä ja laadittuja potilastietoja. Käyttökielto voidaan kohdistaa yhden tai useamman toimintayksikön tietoihin, mutta kielto on tehtävä erikseen jokaisen toimintayksikön tiedoista. Kielto tehdään hoitavaan toimintayksikköön ja voidaan peruuttaa tai uusia milloin tahansa.  Kielloista ja peruutuksista tehdään potilasasiakirjamerkinnät.

Kiellon vaikutus

Potilaan käyttämä kielto-oikeus on ehdoton. Kiellon kohteena olevan toimintayksikön potilastietoja ei saa käyttää toisessa toimintayksikössä edes hätätilanteessa. Mikäli potilaan turvallinen hoito edellyttää toisen toimintayksikön tietojen käyttöä, on potilaan itse huolehdittava tarvittavien tietojen luovuttamisesta häntä hoitavalle toimintayksikölle. Vaihtoehtoisesti potilas voi peruuttaa antamansa käyttökiellon.

Linkki Kieltolomake

Linkki Luovutuskiellon peruutus


Päivitetty 9.4.2014 15:53

in English

© Keskussairaalantie 19 · 40620 Jyväskylä · Puh. (014) 269 1811