Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english

Haku

  

Tietoa palvelusta

 Tekstin koko: a a a a  Graafinen versio   

Murupolku

ksshp.fi » Potilaille ja läheisille » Tietosuoja

Sisältö

 

Tietosuoja

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä potilasrekisterin käsittelyssä noudatetaan sovittuja henkilötietojen käsittelytapoja. Tietosuojaperiaatteemme edellyttävät, että henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti potilaan perusoikeuksia kunnioittaen sekä yksityisyyttä suojaamalla.  

Sairaanhoitopiirin tietoturvapolitiikka määrittelee ne periaatteet, vastuut, toteutustavat sekä seurannan ja valvonnan, joita sairaanhoitopiirissä noudatetaan tietoturvan toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet ovat selkiytetty sairaanhoitopiirin tietosuojakäsikirjassa ja jokaisen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä työskentelevän on sitouduttava annettuihin ohjeisiin sekä määräyksiin. Velvoitteissa korostetaan salassapidon, vaitiolovelvollisuuden ja yksityisyyden suojan toteutumista sekä tietoturvallisuuden, tietosuojan, hyvän tietojenkäsittelytavan ja laadun merkitystä.


Päivitetty 2.1.2012 8:00

in English

© Keskussairaalantie 19 · 40620 Jyväskylä · Puh. (014) 269 1811