Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hoitoketjut

Hoitoketjut ovat ammattilaisten käyttöön suunniteltuja alueellisia toimintamalleja, joiden tavoitteena on tunnistaa oikea-aikaisesti sairauksia, sujuvoittaa hoitoa sekä yhtenäistää lähetekäytäntöjä. Hoitoketjut perustuvat Käypä hoito -suosituksiin sekä näyttöön perustuvaan lääketieteeseen. Niissä määritellään työnjako perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon välillä ja hoitoketjut ohjaavat toimimaan, missä toteutetaan hoitosuosituksessa ehdotetut taudin tai oireyhtymän ehkäisyyn, diagnostiikkaan ja hoitoon kuuluvat asiat. Potilaan hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti.

Hoitoketjuja kehitetään ja päivitetään jatkuvasti. Hoitoketjut tukevat sairaanhoitopiirin strategiaa - potilas ensin. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hoitoketjut ovat linkitettynä Terveysporttiin.