Hoitotyö

Tietoja päivitetään

Hoitotyötä ohjaavat arvot

  • tyytyväiset potilaat
  • vastuu potilaasta ja työyhteisöstä
  • into ja halu uudistua
  • yhteistyön arvostaminen

Hoitotyön visiona on toteuttaa potilaslähtöistä ja turvallista näyttöön perustuvaa hoitotyötä, joka tuottaa potilaalle terveyshyötyä. ”Potilas ensin” tarkoittaa, että potilaan tutkimus, hoito ja kuntoutus lähtevät potilaan tarpeista. Tuemme potilasta olemaan aktiivinen oman terveytensä edistämisessä sekä sairautensa hoitamisessa.

Hyvät hoitotyön tulokset edellyttävät toiminnan jatkuvaa mittaamista, seurantaa, arviointia ja kehittämistä toiminnasta kerätyn tiedon pohjalta.

Hoitotyön strategia

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hoitotyön strategia vuosille 2015-2018 pohjautuu sekä sairaanhoitopiirin strategiaan vuosille 2015-2020, että hoitotyön strategiaan vuosilta 2011-2013. Hoitotyön strategia tukee ja täydentää sairaanhoitopiirin strategiaa, linjaa hoitotyön painopistealueita sekä ohjaa hoitotyön toimintaa kohti uutta sairaalaa v. 2020. Lisäksi se yhdistää kliinisen hoitotyön, hoitotyön tutkimuksen ja kehittämisen, opiskelijoiden ohjauksen sekä hoitotyön johtamisen.