Hoitoon liittyvä dokumentointi ja kirjaaminen

Päivittäinen hoitotyön kirjaamisemme perustuu kansallisesti yhtenäiseen hoitotyön rakenteiseen kirjaamismalliin. Kirjaamissovelluksena käytämme pääsääntöisesti Effica- potilastietojärjestelmän Hoke- hoitokertomusta. Kuntoutus ja erikoistyöntekijät kirjaavat tarvittaessa samaan moniammatilliseen hoitokertomukseen. Hoitokertomuksen lisäksi käytössämme on Kuumekurva-sovellus sekä Effica Lääkitys.

Huolellisella hoitotyön kirjaamisella lisäämme potilasturvallisuutta sekä edistämme korkeatasoisen ja asiakaslähtöisen potilashoidon toteutumista läpi koko hoitoprosessin.

Toteutuneen hoitotyön arviointiin käytämme RAFAELA- hoitoisuusluokitusjärjestelmän mittareita sekä poliklinikoilla että vuodeosastoilla. Hoitoisuusluokituksen tarkoituksena on kuvata potilaan yksilöllisiin hoidon tarpeisiin perustuva toteutunut hoitajan työpanos. Hoitoisuusmittareilla saamme tietoa myös hoitotyön sisällöstä ja potilaiden hoitoisuudesta.

Sairaanhoitopiirissämme toimii Hoitotyön strategian mukainen kirjaamisen kehittämiseen tarkoitettu kirjaamisvastaavien verkosto. Verkoston tavoitteena on kehittää potilaslähtöistä, yhtenäistä hoitotyön sisällön kirjaamista organisaatiossamme. Lisätietoa saat yksikkösi kirjaamisvastaavalta.