Hoitotoimenpiteet, tutkimukset ja seuranta

Hoitotyön ammattilaiset tekevät työtä moniammatillisessa ryhmässä yhdessä potilaan ja läheisten kanssa. Potilaalla on oikeus tulla kuulluksi ja ammattilaisen tehtävänä on tukea potilasta ja hänen läheisiään sekä luoda turvallisuutta hoitotilanteisiin.

Hoitotyön ammattilaiset tekevät hoitotoimenpiteitä, kuten haavahoitoja, katetrointeja, kanylointeja, valohoitoa ja synnytyssalissa äidin synnytyksessä avustamista. Tehtäviin kuuluvat erilaiset terveydentilamittaukset, kuten verenpaine, verensokeri ja punnitus sekä arviointityökalut kuten masennuskysely BDI ja alkoholinkäytön riskit AUDIT. Niiden avulla tehdään hoitopäätöksiä ja seurataan hoitavan lääkärin kanssa asiakkaan terveydentilassa tapahtuvia muutoksia. Osa potilaista tarvitsee terveydentilansa vuoksi tehostetumpaa valvontaa. Valvontaa toteutetaan muun muassa teho-osastolla, heräämössä, päivystyspoliklinikalla ja erilaisissa osastojen valvontatiloissa seuraamalla potilaan vointia, lääkehoitoa tai toipumista.

Myös muiden ammattiryhmien avustaminen ja hoitotoimenpiteiden valmistelu, esimerkiksi endoskopiat, leikkaussaliavustaminen tai osastolla tapahtuvat pientoimenpiteet ovat keskeisiä työtehtäviä.