Kotiutus ja jatkohoito

Kotiutusprosessissa lähtökohtana ovat potilaan tarpeet sekä potilaan ja omaisen osallistava toiminta kuin myös ammattilaisten välinen tiedon siirtyminen ja verkostoituminen.

Kotiutumisen ja jatkohoidon suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan annetun ohjauksen etupainotteisuus ja oikea-aikaisuus, mutta myös tarvittavan tiedon siirtyminen jatkohoitoon.

Potilaan kotiuttamisen tai jatkohoitopaikkaan siirtymisen suunnittelu aloitetaan potilaan, omaisten ja toimijoiden yhteistyössä jo sairaalaan tullessa tai ennen suunnitellun hoidon alkua. Tämä valmentaa potilasta läheisineen nopeaan toipumiseen ja motivoitumiseen. Yhteinen ja läpinäkyvä hoitoprosessi ja potilaan kotiutussuunnitelma selkeyttää toimijoiden ja yksittäisten ammattilaisten roolia ja merkitystä potilaan palvelukokonaisuudessa.

Kotiutuksen ja jatkohoidon kehittämisessä käytämme Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) yhtenäisen kotiuttamisen kriteereitä Keski-Suomeen sovellettuna. Potilaiden ja heidän omaisensa ennakoiva, valmentava ja osallistava toiminta edesauttaa potilaan kotiutusta mahdollisimman oikea-aikaisesti. Yhtenäisen kotiuttamismallin avulla pyritään myös potilaiden uusintakäyntien määrän vähenemiseen.