Lääkehoito

Lääkehoidon toteuttaminen on keskeinen osa hoitotyön ammattilaisen työtä. Lääkehoidon toteuttamiseen kuuluu esimerkiksi lääkkeiden tilaaminen, lääkkeiden valmistaminen potilaskohtaisiksi annoksiksi, lääkkeen antaminen potilaalle, potilaan ohjaus ja lääkkeen vaikutuksen seuranta. Tärkeä osa lääkehoidon toteuttamista on myös yhteistyö erityisesti lääkärin ja sairaala-apteekin kanssa.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on laadittuna yhteinen lääkehoidon suunnitelma, jonka lisäksi työyksiköt ovat laatineet omat vuosittain päivitettävät lääkehoitosuunnitelmansa. Nämä tukevat turvallista lääkehoidon toteuttamista.

Hoitotyöntekijöiden lääkehoidon osaaminen varmistetaan 5 vuoden välein LOVe –lääkehoidon verkkokurssin, näyttöjen ja lääkärin kanssa käytävän keskustelun kautta. Osaamisen varmistamista, sekä yhtenäisten ja näyttöön perustuvien lääkehoidon toimintakäytäntöjen kehittämistä tukemassa toimii lääkehoitovastaavien verkosto, joka tapaa säännöllisesti.