Ohjaus

Potilasohjaus

Potilasohjaus voidaan käsittää tilanteena, jossa henkilö oppii, pohtii ja arvioi omaa tilannettaan sekä suunnittelee omahoitoaan yhdessä osaavan ammattilaisen kanssa. Hän saa myös tietoa, neuvoja ja ohjeita. Keskeistä on vaikuttava potilaslähtöinen, moniammatillisessa yhteistyössä hoitoa edistävä ohjaus, jossa käytetään hyväksi monimuotoisia potilaalle soveltuvia menetelmiä, esim. yksilö-, ryhmä-, puhelin-, internet-, etäohjaus.

Potilaiden ohjauksen tavoitteena on tukea ja motivoida potilasta hänen oman terveyteensä liittyvien ongelmien ja hoidon hallinnassa. Potilasohjauksen vaikuttavuuden arvioinnissa korostuu potilaan kokemus ohjauksesta ja siitä, miten potilasohjauksen vaikutukset on saatu aikaan. Ohjaus on vaikuttavaa, kun se tukee potilaan voimaantumista ja itseohjautuvuutta, parantaa hoitojen kliinisiä tuloksia ja potilaan elämänlaatua, kivunhoitoa, kuntoutumista sekä selviytymistä vaikeista hoidoista.

Sairaanhoitopiirissä toimii ohjauksen kehittämiseen parissa potilasohjausvastaavien verkosto. Verkoston tavoitteena on kehittää organisaatiossamme potilaslähtöistä, vaikuttavaa ja yhtenäistä potilaan ohjausta.

Opiskelijaohjaus

Hoitotyön strategian sairaanhoitopiirissä toimivat myös opiskelijaohjauksen kehittämiseen ja ohjausosaamisen vahvistamiseen keskittyvät opiskelijavastaavien toimialuekohtaiset verkostot.