Koulutuspalvelut

Tälle sivustolle on koottu tietoa terveysalan, lääketieteen ja muiden alojen opiskelijoille ja ammattilaisille. Lisäksi löydät tietoa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin järjestämistä koulutuksista sekä simulaatiokoulutusta tarjoavasta Tietotaitokeskuksesta.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Koulutuksen ja tutkimuksen vastuualue on keskeinen toimija Keski-Suomen maakunnan sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstön osaamisen varmistamisessa sekä kehittämisessä. Vastuualue koostuu koulutuspalveluista, tieto- ja kirjastopalveluista sekä tutkimuspalveluista. Koulutuspalvelujen toimintakenttään kuuluvat

  • Hoitaja- ja lääkärikoulutus
  • Taito- ja simulaatiokoulutus (Tietotaitokeskus)
  • Ammatillinen lisä-, jatko- ja täydennyskoulutus
  • Tieto- ja kirjastopalvelut sairaanhoitopiirin henkilökunnalle


Koulutuspalvelut järjestää koulutuksia Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työntekijöille ja koko maakunnan sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstölle yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Vuosittain toteutetaan myös muutamia valtakunnallisia koulutuksia. Koulutuksia toteutetaan monipuolisin menetelmin mm. luento- ja pienryhmäopetuksena, kädentaitojen harjoitteluna, moniammatillisina tiimikoulutuksina, simulaation avulla ja etäyhteyksiä hyödyntäen. Vastuualueen taito- ja simulaatiokoulutuksia järjestävä Tietotaitokeskus on EU-alueen laatusertifikaatin (NASCE, UEMS) mukaisesti akkredioitu taitokoulutuskeskus. Ammattilaisten käytössä on lisäksi laaja valikoima erilaisia verkkomateriaaleja ja -kursseja, sekä tieto- ja kirjastopalveluita. Koulutuspalveluiden tavoitteena on tuottaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan jatko- ja täydennyskoulutusta, joka vastaa tuleviin sosiaali- ja terveydenhuollon käytännön haasteisiin sekä täyttää kiristyvät kansainväliset vaatimukset.