Äitiys- ja sikiötutkimuspoliklinikka Gravida

Meillä voit oppia:

  • Potilaiden hoitopolut

  • Polikliinistä hoitotyötä, johon kuuluu: riskiraskauden hoitoa ja seurantaa, sikiötutkimuspotilaan hoitoa, raskaana olevan diabetes- sekä gestaatiodiabetespotilaan hoitoa, synnytyspelkopotilaan hoitoa, raskaana olevan päihdepotilaan hoitoa ja synnytyksen suunnitteluun tulevan potilaan hoitoa.

  • Perheiden ohjaamista ja tukemista

  • Yhteistyötä avoterveydenhuollon ja sairaalan välillä

  • Sähköistä kirjaamista

Vastuualue

Naistentaudit ja synnytykset

Ylihoitaja

Tiina Schildt

Osastonhoitaja

Tanja Puranen-Altamirano

Opiskelijavastaava

Hannele Hirvonen

Tavallisimmat potilasryhmät

Äitiysyksikkö on lähetepoliklinikka, jonne potilaat tulevat lähetteillä neuvoloista, terveyskeskuksista ja yksityislääkäreiltä, kun he tarvitsevat raskauden erityisseurantaa. Lisäksi potilaat joilla raskaus on edennyt yliaikaiseksi, hoidetaan poliklinikalla.

Henkilökunnan määrä

Osastonhoitaja ja yhdeksän kätilöä, osastonylilääkäri, erikoislääkäri, erikoistuva lääkäri ja kaksi osastonsihteeriä

Terveysalan opiskelijat

Yksi tai kaksi kätilö- ja/tai terveydenhoitajaopiskelijaa kerrallaan. Yleensä harjoittelu on viikon pituinen. Kätilöopiskelijoilla se sisältyy prenataaliharjoittelujaksoon. Terveydenhoitajaopiskelijat tutustuvat yhtenä päivänä synnytyssalityöskentelyyn.

Oppimisympäristö

Äitiysyksikössä toimii päivittäin kolme lääkärinvastaanottoa, joista kahdella työskentelee erikoislääkäri.

Alkuraskauden ultraäänitutkimuksia ja sikiöseulontoja tehdään kätilöiden vastaanotolla.

Raskausdiabetespotilaiden kotiseurannan ohjaus, tukeminen sekä insuliinin aloitusohjaus annetaan Äitiysyksikössä.

Lisäksi poliklinikalla toimii SYPE eli synnytyspelkopoliklinikka, HAL eli huume- ja päihdeäitienpoliklinikka sekä imetyspoliklinikka, jossa annetaan apua imetysvaikeuksissa oleville vastasynnyttäneille äideille.

Osastonylilääkärin vastaanotolle ohjataan erityistä hoitoa ja seurantaa tarvitsevat potilaat. Tällä vastaanotolla tehdään myös vaativat raskaudenaikaiset toimenpiteet, kuten esim.lapsivesipunktiot.