Dialyysiyksikkö

Meillä voit oppia:

  • Dialyysipotilaan hoitotyötä ja ohjaamista

  • Hoitolaitteiden käyttöä ja hallintaa

  • Aseptista työskentelyä

  • Vitaalielintoimintojen tarkkailua, seurantaa ja hoitoa

Vastuualue

Sisätaudit

Ylihoitaja

Tuula Perttula

Osastonhoitaja

Paula Mäkinen

Opiskelijavastaava

Kaarina Konstenius-Siltanen

Tavallisimmat potilasryhmät

Kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavat hemodialyysihoitoa tarvitsevat potilaat. Hemodialyysihoitoa tarvitsevat lapsipotilaat.

Henkilökunnan määrä

15 sairaanhoitajaa, osastonhoitaja sekä neljä nefrologia.

Terveysalan opiskelijat

Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja muut dialyysipotilaan hoidosta kiinnostuneet terveysalan opiskelijat. Mielellään yksi opiskelija kerrallaan. Eduksi katsotaan, mikäli opiskelijalla on jo ollut useampia harjoittelujaksoja, ja hän on suuntaavassa opintojen vaiheessa.

Tutustu ennen harjoittelua

Munuais- ja maksaliiton sivuihin

www.dialyysi.fi