Fysiatria

Meillä voit oppia:

 • Neurologisten potilaiden fysioterapiaa
 • Ortopedisten ja traumatologisten potilaiden fysioterapiaa
 • Pehmytkirurgisten potilaiden fysioterapiaa
 • Syöpäpotilaiden fysioterapiaa
 • Keuhkosairauksien fysioterapiaa
 • Sydänpotilaiden ja sisätautipotilaiden fysioterapiaa
 • Reumapotilaiden fysioterapiaa
 • Tuki- ja liikuntaelinsairaiden potilaiden fysioterapiaa
 • Psykiatristen potilaiden fysioterapiaa
 • Fysioterapiaa päivystys- ja infektio-osastolla ja teho-osastolla
 • Fysioterapiaa vaativan kuntoutuksen osastolla
 • Lasten fysioterapiaa vastasyntyneestä varhaisaikuisuuteen

Fysioterapiaa toteutetaan sekä osastoilla että polikliinisesti.

Fysioterapia sisältää mm.:

 • Toimintakyvyn arviointia ja mittaamista
 • Terapeuttisen harjoittelun suunnittelua ja toteutusta sekä kuntoutussuunnitelmien laatimista moniammatillisessa yhteistyössä
 • Apuvälineiden tarpeen arviointia ja ohjausta
Vastuualue

Kuntoutus

Ylihoitaja

Osastonhoitajat

oh Sirpa Mustalampi 
p. 014-269 1546

aoh Maarit Heinonen 
p. 014-269 2476

Opiskelijavastaavat

Sanna-Maria Mäkelä (Fysioterapia)
p. 014 269 5400

Tuula Mäkinen (Kuntoutusosasto)
p. 014 269 2474

Paula Berg (Fysiatrian pkl)
p. 014 269 5396

Teija Vertanen (Psykiatria)

p. 014 2693446

Tavallisimmat potilasryhmät

Palvelemme sairaalan kaikkia erikoisaloja.

Henkilökunnan määrä

Ylilääkäri, 2 erikoislääkäriä, 2 erikoistuvaa lääkäriä, liikuntafysiologi, kliinisen fysioterapian asiantuntija, kliinisen fysioterapian professori (50 %), osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja,
46 fysioterapeuttia, 2 kuntohoitajaa ja 
2 osastonsihteeriä.

Terveysalan opiskelijat Ohjaamme eri ammattikorkeakoulujen fysioterapiaopiskelijoita sekä kansainvälisiä fysioterapeuttiopiskelijoita laajasti erilaisilla harjoittelujaksoilla. Fysiatrian poliklinikalla erikoislääkärit ohjaavat osteopaattiopiskelijoita.
Yksikkömme toiminta-ajatus

Asiakkaan kuntoutumisprosessin käynnistyminen ja vahvistuminen mahdollisimman itsenäiseen elämään fysioterapian osaamisella ja moniammatillisella yhteistyöllä.