Hammas-, suu- ja leukakirurgia

Meillä voit oppia:

  • Hammas-, suu- ja leukakirurgian sairauksien hoitotyöstä ja perioperatiivisesta hoitoprosessista.

Vastuualue

Operatiivinen toimialue

Ylihoitaja

Teija Ollikainen

Osastonhoitaja

Satu Jämsen

Opiskelijavastaava

Päivi Kunelius

Tavallisimmat potilasryhmät

Leuan alueen kasvuhäiriöiden hoito: kirurgia ja oikomishoito sekä purennan kuntoutus. Kasvojen/leuan alueen murtumien hoito. Suun ja leuan alueen vakavat tulehdukset. Vaativa dentoalveolaarikirurgia. Limakalvosairauksiendiagnosointi ja hoito. Leukanivelsairaudet ja vaikeiden purentaperäisten vaivojen hoito. Säde- ja sytostaattihoitoja saavien potilaiden suun terveydentilan arvio ennen hoitoja. Erityisryhmien yleisanestesiassa suoritettava suun hoito.

Henkilökunnan määrä

Osastonhoitaja, 2 sairaanhoitajaa,
2 suuhygienistiä, 1,5 hammashoitajaa ja
1 osastonsihteeriä

Terveysalan opiskelijat Suuhygienisti- ja lähihoitajaopiskelijat, sairaanhoitajaopiskelijat siten, että vain yksi opiskelija on yksikössä kerrallaan.