Hematologian yksikkö

Meillä voit oppia:

Hematologisen potilaan kokonaisvaltaista hoitotyötä:

 • Verivalmisteiden käsittelyä

 • Erikoislääkehoitoa (sytostaatit, luustolääkitys, vasta-ainehoidot jne.)

 • Infektiopotilaan hoitoa

 • Eristyspotilaan hoitoa

 • Kivun hoitoa

 • Toimenpiteiden suorittaminen/avustamista (luuydinnäyte, luuydinbiopsia jne.)

 • Perushoitoa

 • Rakenteista kirjaamista

 • Moni ammatillisen yhteistyön taitoja

 • Potilaslähtöistä hoitotyötä

Vastuualue

Sisätaudit

Ylihoitaja

Jaana Peltokoski

Osastonhoitaja

Katja Vänni

Opiskelijavastaava

Kati Miettinen

Tavallisimmat potilasryhmät

Hematologiset potilaat

 • Myelooma
 • Akuutti leukemia
 • Krooninen leukemia
 • Trombosytopenia
 • Myelofibroosi

Osastollamme hoidetaan lisäksi ajoittain reuma-, ihotauti- ja syöpätautipotilaita.

Osaston luonne

Osasto 32 on sisätautien vuodeosasto ja se sijaitsee sädesairaalassa. Potilaat tulevat osastollemme pääasiassa sovituille hoitojaksoille, lisäksi ensiavun kautta päivystyksenä ja osastosiirtoina osastolta 11 ja päivystys- ja infektio osastolta. Potilaspaikkoja osastollamme on 11. Osastomme työntekijät ovat sitoutuneet antamaan potilaille laadukasta ja potilaslähtöistä hoitoa. Yksikössämme on ystävällinen ja iloinen työskentelyilmapiiri.

Terveysalan opiskelijat

Suosittelemme osastoa harjoittelupaikaksi hoitotyön koulutusohjelmassa opiskeleville sairaanhoitajaopiskelijoille. Osastollamme harjoittelee yksi opiskelija kerrallaan johtuen työyksikkömme pienuudesta.

Suositeltavaa luettavaa

Ilmari Palva: Veritaudit

Veritaudit: Ruutu, Rajamäki, Lassila