Keuhkosairauksien poliklinikka

Meillä voit oppia:

  • Allergiapotilaan siedätyshoito (pistossiedätys, tablettisiedätys)

  • Keuhkosairauksiin liittyviä tutkimuksia (PEF-seurannat, typpioksidimittaus, spirometria, metakoliini- ja histamiinialtistukset)

  • Hengitysvajepotilaan tutkimus- ja hoito (uniapneapotilaat, happihoito, kaksoispaineventilaattorihoito ja hengitysvajepotilaat)

  • Potilaan ja omaisten ohjaus ja hoitotyö, työskentely lääkärin työparina

  • Inhaloitavien lääkkeiden käyttö, hengityksen hoitoon liittyvät apuvälineet

  • Hoitajan vastaanotto: tutkimuksiin liittyvät ohjaukset, työPEF-seurannan ohjaus tallentavalla mittarilla ja tulosten purku, uniapneapotilaan diagnosointi, hoidon aloitus ja hoidon seuranta, inhalaatio-, injektio-, ja infuusiolääkehdoitojen toteutus.

  • Hoitotyön rakenteinen kirjaaminen, ajanvaraus, hoidon jatkuvuus, hoitoketju esh:n ja pth:n välillä

  • Yhteistyö tutkimuksiin ja hoitoon liittyvien tahojen kanssa (kliininen fysiologia, laboratorio, röntgen, fysioterapia, sosiaalityöntekijä ja muut esh:n yksiköt).

  • Yhteistyötahojen kouluttaminen (esh:n yksiköt, perusterveydenhuolto, työterveyshoito, yksityissektori ja oppilaitokset)

  • Potilaille ja omaisille järjestettävät ensitietopäivät.

Vastuualue

Keuhkosairaudet

Ylihoitaja

Tuula Perttula

Osastonhoitaja

Minna Helenius

Opiskelijavastaavat

Riitta Ikonen
Katri Lilja

Tavallisimmat potilasryhmät

Astma-, keuhkoahtaumatauti-, keuhkosyöpäepäily-, keuhkofibroosi-, tuberkuloosi-, sarkoidoosi-, bronkiektasia-, uniapnea-, hengitysvaje-, keuhkonsiirto-, siedätyshoito- ja ammattitautiepäilypotilaat.

Henkilökunnan määrä

Osastonylilääkäri, neljä erikoistuvaa lääkäriä, osastonhoitaja,
15 sairaanhoitajaa, viisi perushoitajaa ja kuusi osastonsihteeriä.

Terveysalan opiskelijat

Hoitotyön opiskelijat

Suositeltavaa luettavaa

Voit perehtyä seuraaviin lähteisiin:

Vuokko Kinnula, Pirkko E. Brander, Pentti Tukiainen (toim.). Keuhkosairaudet.

Marianne Mustajoki, Anja Alila, Elina Matilainen, Mirja Rasimus (toim.). Sairaanhoitajan käsikirja. 2010. Luku 6.

www.allergia.fi

www.hengitysliitto.fi

www.filha.fi

Käypä hoito: Astma, Keuhkoahtaumatauti, Tuberkuloosi, Siedätyshoito, Tupakointi, Nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot, Uniapnea, Aikuisten lihavuuden hoito.