Kirurgian poliklinikka

Profiilikuvaus

Kirurgian poliklinikan yhteydessä toimii perioperatiivinen yksikkö sekä vastaanotto- ja kotiutusyksikkö.

Kirurgian poliklinikalla hoidetaan polikliinisia kirurgisia potilaita. Erikoisaloina ovat ortopedia, neurokirurgia, traumatologia, lastenkirurgia, plastiikkakirurgia, käsikirurgia, verisuonikirurgia, urologia ja gastroenterologia.

Preoperatiivisessa yksikössä hoidetaan operatiivisten erikoisalojen leikkaukseen tulevien potilaiden vastaanotot ja preoperatiiviset soitot. Preoperatiivisen yksikön kautta leikkaukseen tulevat potilaat saapuvat sairaalaan leikkauspäivän aamuna.

Kirurgian poliklinikalla toimii asiantuntijasairaanhoitajien vastaanotot (syöpä-, kipu-, haava- ja avannepoliklinikoilla sekä uroterapeutin ja hoidonohjaajien vastaanotot) sekä toimenpidesuunnittelukeskus.

Vastaanotto- ja kotiutusyksikön kautta kotiutetaan 24- tunnin sisällä päiväkirurgisesti leikatut potilaat. Yksikössä tehdään arkisin vuorotyötä.

Meillä voit oppia:

  • Monipuolista ja laaja-alaista polikliinista hoitotyötä

  • Leikkauspotilaan hoitopolun

  • Potilaan ohjausta ja neuvontaa

  • Työskentelyä moniammatillisen tiimin jäsenenä

Vastuualue

Kirurgia

Ylihoitaja

Teija Ollikainen

Osastonhoitaja

Jaana Teerijoki

Opiskelijavastaavat

Eija Huovinen, Heli Karhinen, Sanna Kuiri

Tavallisimmat potilasryhmät

Kirurgian erikoisalat

Henkilökunta

Osastonhoitaja, kliiniset erityisosaajat, sairaanhoitajat, potilaskuljettajat, kipsimestari ja osastonsihteerit

Terveysalan opiskelijat

Kaksi hoitotyön opiskelijaa kerrallaan