Kirurgian poliklinikka

Profiilikuvaus

Kirurgian poliklinikka toimii kirurgian eri erikoisalojen lähete- ja seurantapoliklinikkana. Erikoisaloina ovat ortopedia, neurokirurgia, traumatologia, plastiikkakirurgia, käsikirurgia, thorax- ja verisuonikirurgia, urologia ja gastrokirurgia.

Kirurgian poliklinikalla toimii asiantuntijasairaanhoitajien vastaanotot (syöpä-, kipu-, haava- ja avannepoliklinikoilla sekä uroterapeutin ja hoidonohjaajien vastaanotot) sekä hoidonsuunnittelukeskus.

Kirurgien ja asiantuntijahoitajien vastaanottojen lisäksi kirurgian poliklinikalla tehdään erilaisia toimenpiteitä.

Lisäksi kirurgian poliklinikan toimintaan sisältyy leikkaukseen tulevien potilaiden vastaanotto, kotiutus ja preoperatiiviset soitot. Leikkauspotilaiden vastaanotto sijaitsee A3 alueella, jonne potilaat saapuvat leikkauspäivän aamuna. Päiväkirurgisten sekä yön yli olleiden HERKO-potilaiden leikkauksen jälkeinen seuranta ja kotiutus kuuluu kirurgian poliklinikan alaisuuteen. Kotiutusyksikkö sijaitsee K2 alueella ja siellä tehdään vuorotyötä.

Meillä voit oppia:

  • Monipuolista ja laaja-alaista polikliinista hoitotyötä

  • Leikkauspotilaan hoitopolun

  • Potilaan ohjausta ja neuvontaa

  • Työskentelyä moniammatillisen tiimin jäsenenä

Vastuualue

Kirurgia

Ylihoitaja

Teija Ollikainen

Osastonhoitajat

Susanna Vuorinen, Riikka Kumpulainen

Opiskelijavastaavat

Eija Huovinen, Heli Karhinen, Sanna Kuiri, Tero Salmela

Tavallisimmat potilasryhmät

Kirurgian erikoisalat

Henkilökunta

Osastonhoitaja, kliiniset erityisosaajat, sairaanhoitajat, potilaskuljettajat ja osastonsihteerit

Terveysalan opiskelijat

Kaksi hoitotyön opiskelijaa kerrallaan