Kliininen fysiologia ja isotooppitutkimukset

Meillä voit oppia:

  • Kliinis-fysiologisia tutkimuksia, joita käytetään elimistön toiminnan kartoittamiseksi sairauksien määrityksessä, seurannassa ja hoidon tehon arvioinnissa kuin myös leikkauskelpoisuuden arvioinnissa että työkykyisyyden määrittämisessä. Tutkimukset mittaavat joko elimistön sähköistä tai mekaanista toimintaa tai sen aineenvaihduntaa.

  • Isotooppitutkimuksia, jossa käytetään tutkimusaineena radioaktiivisia lääkeaineita. Tutkimusaine hakeutuu elimistössä verenkierron ja normaalin aineenvaihdunnan mukana tutkittavaan kehonosaan, jota kuvataan gammakameralla. Tutkimusaine injisoidaan verenkiertoon, annetaan suun kautta tai hengityksen mukana.
  • Säteilyturvallisuutta. Gammakuvauksessa käytettävät radioaktiiviset lääkeaineet sisältävät pienen määrän radioaktiivista isotooppia.

Vastuualue

Sairaalafysiologia

Ylihoitaja

johtajaylihoitaja Heljä Lundgren-Laine

Palveluesimies

Merja Karhapää

Opiskelijavastaavat

Yksikön sisäiset:
Anu Kovanen (ISOT)
Tuire Tuomisalo (KLF)

Tavallisimmat potilasryhmät

Kaikenikäiset

Henkilökunnan määrä

Ylilääkäri, erikoislääkäri, lääkäri, 1-2 erikoistuvaa lääkäriä, palveluesimies, 4 laboratoriohoitajaa, 8 röntgenhoitajaa, 1 sairaanhoitaja, 2 yhteistä hoitajaa (sair.hoit/lab.hoit.) KNF:n kanssa, 1-2 osastonsihteeriä ja 1 sairaalafyysikko

Terveysalan opiskelijat

Voimme ottaa yhtä aikaa maksimissaan kaksi bioanalyytikko-opiskelijaa ja yhden röntgenhoitajaopiskelijan.

Muiden ammattiryhmien opiskelijat, kuten fysioterapeuttiopiskelijat, voivat tutustua toimintaamme erillisellä sopimuksella 1-2 päivää.

Suositeltavaa luettavaa

Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen oppikirjoja

Säteilyturvakeskuksen (www.stuk.fi) sivut