Kliininen fysiologia ja isotooppitutkimukset

Meillä voit oppia:

  • Kliinis-fysiologisiatutkimuksia, joita käytetään elimistön toiminnan kartoittamiseksi sairauksien määrityksessä, seurannassa ja hoidon tehon arvioinnissa kuin myös leikkauskelpoisuuden arvioinnissa että työkykyisyyden määrittämisessä. Tutkimukset mittaavat joko elimistön sähköistä tai mekaanista toimintaa tai sen aineenvaihduntaa.

  • Isotooppitutkimuksia, jossa käytetään tutkimusaineena radioaktiivisia lääkeaineita. Tutkimusaine hakeutuu haluttuun elimeen, jota kuvataan gammakameralla. Tutkimusaine joko pistetään verenkiertoon tai annetaan suun tai hengityksen kautta.

  • Säteilyturvallisuutta. Gammakuvauksessa käytettävät radioaktiiviset lääkeaineet sisältävät keinotekoisesti valmistettuja alkuaineiden muunnoksia eli ns. isotooppeja.

Vastuualue

Sairaalafysiologia

Ylihoitaja

Hallintoylihoitaja Heljä Lundgren-Laine

Palveluesimies

Merja Karhapää

Opiskelijavastaavat

Yksikön sisäiset:
Heli Valkeapää (ISOT)
Tuire Tuomisalo (KLF)

Tavallisimmat potilasryhmät

Kaikenikäiset

Henkilökunnan määrä

Ylilääkäri, lääkäri, 1-2 erikoistuvaa lääkäriä, palveluesimies, 4 laboratoriohoitajaa, 6 röntgenhoitajaa, 1 sairaanhoitajaa, 1-3 yhteistä hoitajaa (sair.hoit/lab.hoit.) KNF:n kanssa, 1-2 osastonsihteeriä ja 1 sairaalafyysikko

Terveysalan opiskelijat

Voimme ottaa yhtä aikaa maksimissaan kaksi bioanalyytikko-opiskelijaa ja yhden röntgenhoitajaopiskelijan.

Muiden ammattiryhmien opiskelijat, kuten fysioterapeuttiopiskelijat, voivat tutustua toimintaamme erillisellä sopimuksella 1-2 päivää.

Suositeltavaa luettavaa

Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen oppikirjoja

Säteilyturvakeskuksen (www.stuk.fi) sivut