Kliininen neurofysiologia

Meillä voit oppia:

  • Erilaisia aivosähkökäyrätutkimuksia (EEG) KNF -yksikössä ja osastoilla
  • Herätepotentiaalitutkimuksia (SEP, VEP, BAEP)
  • Lääkärin tekemiä hermoratatutkimuksia (ENMG)

Vastuualue

Sairaalafysiologia

Ylihoitaja

Hallintoylihoitaja Heljä Lundgren-Laine

Palveluesimies

Merja Karhapää

Opiskelijavastaavat

Katja Hänninen

Tavallisimmat potilasryhmät

Kaikenikäiset

Henkilökunnan määrä

Ylilääkäri, palveluesimies, 1 sairaanhoitaja, 1 laboratoriohoitaja, 1-3 yhteistä hoitajaa (sair.hoit/lab.hoit.) KFI:n kanssa, 1 osastonsihteeri ja osapäiväinen sairaalafyysikko

Terveysalan opiskelijat

Voimme ottaa yhden bioanalyytikko-opiskelijan kerrallaan.

Muiden ammattiryhmien opiskelijat, kuten lääkärit ja fyysikot, voivat tutustua toimintaamme erillisellä sopimuksella.

Suositeltavaa luettavaa

Kliinisen neurofysiologian oppikirjat