Kliininen neurofysiologia

Meillä voit oppia:

  • Erilaisia aivosähkökäyrätutkimuksia (EEG) KNF -yksikössä ja osastoilla
  • Herätepotentiaalitutkimuksia (SEP, VEP, BAEP)
  • Lääkärin tekemiä hermoratatutkimuksia (ENMG)
  • Neuromodulaatiohoitoja (rTMS)

Vastuualue

Sairaalafysiologia

Ylihoitaja

Johtajaylihoitaja Heljä Lundgren-Laine

Palveluesimies

Merja Karhapää

Opiskelijavastaava

Tuire Tuomisalo

Tavallisimmat potilasryhmät

Kaikenikäiset

Henkilökunnan määrä

Ylilääkäri, erikoislääkäri, palveluesimies, 2 sairaanhoitajaa, 1 laboratoriohoitaja, 2 yhteistä hoitajaa (sair.hoit/lab.hoit.) KFI:n kanssa, 1 osastonsihteeri ja 1 sairaalafyysikko

Terveysalan opiskelijat

Voimme ottaa yhden bioanalyytikko-opiskelijan kerrallaan.

Muiden ammattiryhmien opiskelijat, kuten lääkärit ja fyysikot, voivat tutustua toimintaamme erillisellä sopimuksella.

Suositeltavaa luettavaa

Kliinisen neurofysiologian oppikirjat