Kuntoutuksen ohjaus

Meillä voit oppia • kuntoutusohjausta erikoissairaanhoidossa
• monialaista verkostotyötä
• kuntoutus- ja palvelujärjestelmäosaamista
• apuväline- ja esteettömyysarviointeja
• asiakkaan ja lähiyhteisön kohtaamista
• asiakkaan kokonaistilanteen arviointia
• kuntoutuksen ja palveluiden koordinointia 
• rakenteista kirjaamista
Vastuualue Kuntoutus
Lähiesimies Maarit Heinonen
kuntoutuspäällikkö
014 - 269 2476
Opiskelijavastaava Opiskelijavastaavana toimii kuntoutusohjaaja. Ohjaaja nimetään sen mukaan, millä alueella opiskelija suorittaa harjoittelun. Kuntoutusohjaajien yhteystiedot.
Potilasryhmät Neurologiset, pitkäaikaissairaat,
kuulo- ja näkövammaiset lapset
Vaikeasti liikuntavammaiset, näkövammaiset,
kuulo- ja kuulonäkövammaiset ja muistisairaat aikuiset
Henkilökunnan 9 kuntoutusohjaajaa
määrä
Terveysalan KSSHP:n kuntoutuksen ohjauksessa voi syventää osaamistaan Harjoittelu IV (16 op).
opiskelijat Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) -opiskelija, jolla on valmistuttuaan pätevyys toimia kuntoutuksen ohjauksessa työntekijänä.
Kuntoutusohjaajan  tehtäväalueesta riippuen opiskelijalla tulee olla joko terveydenhuollon tai sosiaalialan peruskoulutus. 

Opiskelijaohjaussuunnitelma

Muut opiskelijat Etusija harjoittelupaikkaan on JAMK:n opiskelijoilla.                   
Muiden opiskelijoiden harjoittelusta sovitaan erikseen.