Kuntoutusosasto

Meillä voit oppia:

  • Kuntouttavaa hoitotyötä

  • Moniammatillisessa tiimissä työskentelyä

  • Hoitotyön rakenteista kirjaamista

  • Vastuullista lääkehoitoa

  • Geriatristen arvioiden tekemistä

  • Työkykyarvioiden tekemistä

  • Aivoverenkiertohäiriöpotilaan kokonaisvaltaista kuntoutusta

  • Pitkäaikaista kuntoutusprosessia

  • Selkäydinvammapotilaan kuntoutusta

Vastuualue

Kuntoutus

Ylihoitaja

Tuula Antinaho

Osastonhoitaja Helena Laine
Opiskelijavastaavat

Ulla Leskinen

Tavallisimmat potilasryhmät

ALS, aivoverenkiertohäiriöpotilaat, selkäydin- ja aivovammapotilaat (myös nuoret), Parkinson- ja MS -potilaat sekä geriatriset kuntoutus- ja arviopotilaat

Henkilökunnan määrä

19 sairaanhoitajaa, 9 perushoitajaa, osastonhoitaja, kaksi sihteeriä, neurologi, kuntoutuslääkäri, geriatri ja erikoistuva lääkäri, kehittämisosastonhoitaja.

Terveysalan opiskelijat

2–4 terveysalan opiskelijaa kerrallaan

Suositeltavaa luettavaa

Neurologia

Neurologisen ja neurokirurgisen potilaan hoitotyö (sisältäen kuntouttava hoitotyö)