Kuvantaminen

Meillä voit oppia:

Keskussairaalan kuvantamisyksikkö:

 • Keuhko- ja luututkimuksia kuudessa tutkimushuoneessa. Osastollamme on käytössä suoradigilaitteistot kaikissa tutkimushuoneissa.

 • Ortopantomografioita ja kartiokeilatomografiatutkimuksia

 • Mammografioita ja niihin liittyviä toimenpiteitä (neulanäytteet. lankamerkkaukset, vartijaimusolmukkeen merkkaukset)

 • Ultraäänitutkimuksia ja niihin liittyviä toimenpiteitä (neulanäytteet, injektiot, koepalanotot)

 • Monipuolisia läpivalaisututkimuksia

 • Magneettitutkimuksia kahdella korkeakenttälaitteella

 • Tietokonetomografiatutkimuksia kahdella kuvauslaitteella. Toisella laitteella tehdään myös toimenpiteitä (ohutneulanäytteet) sekä sepelvaltimoiden kuvauksia.

 • Angiografioita ja niihin liittyviä verisuonitoimenpiteitä (mm.pallolaajennukset, stentinlaitot, valtimoverisuonten vuotojen tukkimiset). Sairaalamme sydäntutkimusyksikössä on koronaariangiografialaitteisto, johon on myös mahdollisuus tutustua harjoittelujakson aikana.

 • Radiologisia toimenpiteitä ( mm.hermojuurien puudutuksia, vatsaonteloiden dreneerauksia, dreenien asetuksia sisäelimiin)

 • Syventämään tietoja ja taitoja tutkimuksissa käytettävistä varjoaineista ja lääkityksestä

 • Perehtymään kuvantamisen yksikön johtamiseen ja hallinnolliseen toimintaan

Seututerveyskeskuksen ja Jyten kuvantamisyksiköt:

 • Keuhko- ja luututkimuksia kaikissa yksiköissä

 • Kuvantamisyksiköstä riippuen ortopantomografioita

 • Kuvantamisyksiköstä riippuen ultraäänitutkimuksia

Kaikissa yksiköissä voi lisäksi oppia:

 • Syventämään tietoja hyvien kuvien kriteereistä ja säteilysuojelusta

 • Kuvantamiseen liittyviä laadunvarmistustehtäviä

 • Syventämään tietoja toiminnasta ensiapu- ja katastrofitilanteissa

 • Toimimaan moniammatillisessa ympäristössä

Vastuualue

Kuvantaminen

Ylihoitaja

konsultoiva ylihoitaja Kaija Heikura

Osastonhoitaja

Leea Kerttula

Opiskelijavastaavat

Raija Wilén
Heli Andersin
Jaana Hyyppä

Tavallisimmat potilasryhmät

Potilasryhmät/lähettävät yksiköt: keskussairaalan kuvantamisen yksikössä suoritetaan radiologisia tutkimuksia kaikenikäisille potilaille. Potilaat tulevat tutkimuksiin keskussairaalan ja sädesairaalan poliklinikoiden ja osastojen kautta. Suuri osa potilaista tulee myös päivystysyksiköiden kautta.

Seututerveyskeskuksen ja Jyten kuvantamisyksiköissä suoritetaan tutkimuksia terveyskeskuspotilaille, jotka tulevat lääkärin vastaanotoilta tai vuodeosastoilta.

Henkilökunnan määrä

Yhteensä noin 100 eri henkilöstöryhmiin kuuluvaa (röntgenhoitajat, lääkärit, osastonhoitaja, apulaisosastonhoitajat, perushoitajat, toimistosihteeri ja osastonsihteerit) työntekijää.

Terveysalan opiskelijat

Yksikköömme ovat tervetulleita jokaisen vuosikurssin opiskelijat. Jobstepistä voi tarkistaa harjoitteluun vaadittavat tiedolliset perusvalmiudet.