Lastenneurologia

Meillä voit oppia:

  • Neurologisesti sairaan lapsen ja hänen perheensä kohtaamista

  • Lasten neurologisista sairauksista ja vammoista sekä niiden hoitotyöstä

  • Neurologisesti sairaan lapsen keskeisiä tutkimus-, seuranta- ja hoitomenetelmiä

  • Suunnittelemaan tukitoimia ja kuntoutusta lapsen arkeen

  • Työskentelemään moniammatillisessa työryhmässä

Vastuualue

Lasten vastuualue

Ylihoitaja

Tiina Schildt

Osastonhoitaja

Kirsi Tolvanen

Opiskelijavastaava

Tanja Salmensuo

Tavallisimmat potilasryhmät
  • aivo- ja selkäydin sairaudet
  • aivoperäiset kohtausoireet
  • hermoston ja lihasten sairaudet
  • erilaiset kehityksen erityisvaikeudet
Henkilökunnan määrä

Meillä työskentelee lääkäreitä, sairaanhoitajia, lastenhoitaja, osastonhoitaja, psykologeja, puheterapeutteja, fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja, sosiaalityöntekijä ja kuntoutusohjaaja.

Terveysalan opiskelijat Yksi sairaanhoidon opiskelija kerrallaan.