Lastenosasto

Meillä voit oppia:

    • Laaja-alaisesti lastensairaanhoitoa.

    • Eri-ikäisten ja eri kehitysvaiheissa olevien lasten perushoitoa

    • Perhehoitotyötä

    • Pediatrista, neurologista ja infektiotautien hoitotyötä

    • Lastenkirurgista hoitotyötä ( pre- ja postoperatiivinen hoitotyö )

    • Rakenteista kirjaamista (Hoke )

    • Moniammatillista yhteistyötä

    • Aseptista työskentelyä

Vastuualue

Lasten vastuualue

Ylihoitaja

Tiina Schildt

Osastonhoitajat

oh Mari Kärkkäinen
aoh Marjo Autio

Opiskelijavastaavat

sh Tiina Piili

aoh Marjo Autio

Tavallisimmat potilasryhmät

Vuodeosastohoitoa tarvitsevat 0–15
-vuotiaat lapsipotilaat.

Osastolla hoidetaan sekä elektiivisiä että päivystyksellisiä potilaita (pediatria, neurologia, kirurgia ja infektio). Osaston yhteydessä toimii myös lasten päiväosasto, jonne tulee sovitusti päiväkäynneille esim. reumaa ja syöpää sairastavat lapset, ruoka-ainealtistusta ja siedätyshoitoa tarvitsevat potilaat, i.v. antibiootteja saavat lapsipotilaat, sekä magneetti-, rasitus- tai video-EEG tutkimuspotilaat

Henkilökunnan määrä

Osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja,
26 sairaanhoitajaa, 5 lastenhoitajaa,
kaksi sihteeriä ja kolme erikoislääkäriä.

Terveysalan opiskelijat

Samanaikaisesti 4 sairaanhoidon opiskelijaa

Suositeltavaa luettavaa

Esim. Rajantie J, Mertsola J, Heikinheimo M (toim). Lastentaudit.Duodecim. 2010.

Juntunen A, ym. Sisätauti-kirurginen hoitotyö. 2001