Lastenosasto

Meillä voit oppia:

    • Laaja-alaisesti lastensairaanhoitoa.

    • Eri-ikäisten ja eri kehitysvaiheissa olevien lasten perushoitoa

    • Perhehoitotyötä

    • Pediatrista, neurologista ja infektiotautien hoitotyötä

    • Lastenkirurgista hoitotyötä ( pre- ja postoperatiivinen hoitotyö )

    • Rakenteista kirjaamista (Hoke )

    • Moniammatillista yhteistyötä

    • Aseptista työskentelyä

Vastuualue

Lasten vastuualue

Ylihoitaja

Tiina Schildt

Osastonhoitajat

oh Mari Kärkkäinen
aoh Marjo Autio

Opiskelijavastaavat

sh Tiina Piili

aoh Marjo Autio

Tavallisimmat potilasryhmät

Vuodeosastohoitoa tarvitsevat 0–15
-vuotiaat lapsipotilaat.

Osastolla hoidetaan sekä elektiivisiä että päivystyksellisiä potilaita (pediatria, neurologia, kirurgia ja infektio).

Henkilökunnan määrä

Osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja,
26 sairaanhoitajaa, 5 lastenhoitajaa,
kaksi sihteeriä ja kolme erikoislääkäriä.

Terveysalan opiskelijat

Samanaikaisesti 4 sairaanhoidon opiskelijaa

Suositeltavaa luettavaa

Esim. Rajantie J, Mertsola J, Heikinheimo M (toim). Lastentaudit.Duodecim. 2010.

Juntunen A, ym. Sisätauti-kirurginen hoitotyö. 2001