Lastentautien poliklinikka

Meillä voit oppia:

  • Erilaisten lastentautien polikliinista hoitoa ja tutkimuksia

  • Lasten, nuorten ja perheiden ohjaamista

  • Moniammatillista yhteistyötä

  • Yhteistyötä perusterveydenhuollon, keskus- ja yliopistosairaaloiden sekä päivähoidon ja koulujen kanssa

Vastuualue

Lasten vastuualue

Ylihoitaja

Tiina Schildt

Osastonhoitaja

Kirsi Tolvanen

Opiskelijavastaavat

Sirpa Kuusinen

Tavallisimmat potilasryhmät

Reuma-, sydän-, astma-, allergia-, diabetes-, syöpä-, munuais-, endokrinologisia ja suolistosairauksia sairastavat lapset ja nuoret. Yksikössä toimii myös vastasyntyneiden tehon jälkipoliklinikka.

Henkilökunnan määrä

Kahdeksan sairaanhoitajaa, yksi lastenhoitaja, kuusi erikois- ja yksi erikoistuva lääkäri sekä päivystävä lääkäri, kuusi osastonsihteriä, ravitsemussuunnittelija, psykologi, sosiaalityöntekijä, kuntoutusohjaaja, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti

Terveysalan opiskelijat

Samanaikaisesti kaksi sairaanhoidon opiskelijaa

Kertaa ennen harjoittelua

Lastentauteihin liittyvä kirjallisuus