Leikkausosastot 1-3

Meillä voit oppia:

  • Intraoperatiivisen vaiheen leikkaushoitotyötä

  • Intraoperatiivisen vaiheen anestesiahoitotyötä ja kivunhoitoa

  • Moniammatillista yhteistyötä

  • Leikkaus- ja anestesiahoitotyötä moniammatillisessa työympäristössä leikkaussaleissa ja heräämöissä

Vastuualue

Anestesia ja leikkaushoito

Ylihoitaja

Teija Ollikainen

Osastonhoitajat

Jarmo Hiekkataipale

Tytti Ervasti (virkavapaalla) sijainen Liisa Korhonen

Apulaisosastonhoitajat

Kirsi Mehto

Nora Räisänen (virkavapaalla) sijainen Riikka Kumpulainen

Opiskelijavastaavat

Anestesia: Mikko Müller, Laura Saalamo, Riikka Kumpulainen ja Anni Lemmetty

Leikkaushoito: Miia Jämsen, Kitty Kastikainen, Anu Rajala, Salla Nyrönen

Opiskelijavastaaviin saat parhaiten yhteyden sähköpostilla:

los-opiskelijat@ksshp.fi

Tavallisimmat potilasryhmät

Leikkausosasto 1

Gynekologian, urologian, plastiikkakirurgian, yleiskirurgian, leukakirurgian, gastroenterologian, korva-, nenä- ja kurkkutautien leikkaushoitoa tarvitsevat potilaat sekä elektiiviset rytminsiirrot

Leikkausosasto 2 (auki 24h)

Ortopedian, traumatologian, gastroenterologian, thorax- ja verisuonikirurgian, neurokirurgian, ja obstetrisen kirurgian leikkaushoitoa tarvitsevat potilaat, sekä kaikki päivystysajan leikkaukset erikoisalasta riippumatta

Leikkausosasto 3

Gynekologian, ortopedian, yleiskirurgian, hammaskirurgian, plastiikkakirurgian, gastroenterologian, lastenkirurgian, sekä korva-, nenä-, ja kurkkutautien leikkaushoitoa tarvitsevat potilaat. Ect- hoitoa ja rytminsiirtoa tarvitsevat potilaat.

Henkilökunnan määrä

Anestesia- ja leikkaushoidon vastuualueeseen kuuluu ylihoitaja, osastonhoitajat, apulaisosastonhoitajat, sairaanhoitajat, lääkintävahtimestarit sekä anestesialääkärit.

 Lisäksi leikkausosastoilla työskentelee myös sihteereitä, laitoshuoltajia, välinehuoltajia, fysioterapeutteja sekä tietenkin kirurgeja ja tarpeen vaatiessa muiden erikoisalojen lääkäreitä.

 Terveysalan opiskelijat

Sairaanhoitaja-, ensihoitaja ja lähihoitajaopiskelijat, kätilöt ja pelastusalan opiskelijat.