Naistenosasto

Meillä voit oppia:

 • Raskaana olevan naisen (prenataali) hoitotyö
  • yliaikaisuus
  • riskiraskaudet (mm. toksemia, hepatogestoosi, monisikiöraskaudet ja diabetes)
  • synnytyksen käynnistäminen ja avautumisvaiheen hoito
  • sektio

 • Synnyttäneen naisen (postnataali) hoitotyö
  • synnyttäneen äidin hoito, seuranta ja ohjaus
  • leikatun äidin seuranta ja hoito
  • lapsivuodeajan häiriöt
  • imetysohjaus
  • lyhyt jälkihoitoinen synnytys, LySy

 • Vastasyntyneen hoitotyö
  • vastasyntyneen hoito ja seuranta
  • perhekeskeisyys ja varhainen vuorovaikutus

 • Naistentautien potilaan hoitotyö
  • leikkauspotilaan hoito
  • alkuraskauden hoito (keskenmeno, kohdun ulkoinen raskaus, keskeytys)
  • infektiopotilaan hoito
  • päivystyspotilaan hoito
Vastuualue

Naistentaudit ja synnytykset

Ylihoitaja

Tiina Schildt

Osastonhoitaja

oh Anna-Maija Mökkönen
p. (014) 269 1502

Opiskelijavastaavat


klö Leena Aulanko ja klö Katja Palhonmaa
p.(014) 269 1002 (hoitajien kanslia)

Tavallisimmat potilasryhmät

Osastolla hoidetaan naistentautien potilaita, raskaana olevia ja synnyttäneitä äitejä sekä vastasyntyneitä.

Potilaspaikat: 42 potilaspaikkaa
(+ vastasyntyneet)

Henkilökunnan määrä Osastonhoitaja, 32 kätilöä, 4
lastenhoitajaa ja 2 sairaanhoitajaa
Terveysalan opiskelijat Max 8 opiskelijaa / vko,
kätilötyön opiskelijoita

Kertaa ennen harjoittelua!

Deufel M. ja Montonen E. toim. 2010. Onnistunut imetys. Duodecim

Imetyksen edistäminen Suomessa Toimintaohjelma 2009-2012. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportti 32/2009

Paananen U. K. et al. 2006. Kätilötyö. Edita. Helsinki

Turvallinen lääkehoito - valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveysministeriö, Oppaita 2005:32