Neurologian osasto

Meillä voit oppia:

  • Aivoverenkiertohäiriöpotilaan akuuttia hoitotyötä

  • Aivoverenkiertohäiriöpotilaan kuntouttavaa hoitotyötä

  • Potilaan monitorointia ja tarkkailua

  • Neurologisen potilaan hoitoprosessia

  • Hoitotyön rakenteista kirjaamista

  • Vastuullista lääkehoitoa

  • Moniammatillisessa tiimissä toimimista

  • Työskentelyä neurologian poliklinikalla (tutustumispäivä)

  • Työskentelyä erilaisten sidosryhmien kanssa

Vastuualue

Neurologia

Ylihoitaja

Tuula Perttula

Osastonhoitaja

Marjaana Aapakari

Opiskelijavastaava

Nina Rintala  ja Tiina Oivanen

p. 014 269 1018

Tavallisimmat potilasryhmät

Aivoverenkiertohäiriöpotilaat (TIA, aivoverenvuodot, aivoinfarktit), epilepsiapotilaat, MS-potilaat, Parkinson-potilaat, keskushermostoinfektiopotilaat

Henkilökunnan määrä

21 sairaanhoitajaa, neljä perushoitajaa, osastonhoitaja, kaksi sihteeriä, osastonylilääkäri, 24 erikoistuvaa lääkäriä ja 12 fysioterapeuttia

Terveysalan opiskelijat

24 terveysalan opiskelijaa kerrallaan

Kertaa ennen harjoittelua

Neurologia
Aivoinfarktin Käypä hoito- suositus
Neurologisen ja neurokirurgisen potilaan hoitotyö