Nuorisopsykiatrian liikkuva työryhmä

Meillä voit tutustua:

  • Nuorisopsykiatriseen nuoren voinnin ja hoidontarpeen arvioon moniammatillisissa verkostoissa

  • Konsultaatioon ja dialogisuuteen
  • Nuorisopsykiatriseen palvelujärjestelmään

  • Moniammatilliseen työryhmätyöskentelyyn

  • Yksikövastuiseen hoitosuhdetyöskentelyyn

  • Nuorisopsykiatriseen tutkimukseen ja hoitoon

  • Perhe- ja verkostotyöhön

Vastuualue

Nuorisopsykiatria

Ylihoitaja

Tarja Saharinen

Osastonhoitaja

Anne Toivonen

Opiskelijavastaava

Marjaana Tapani

Konsultaaatiot

13-17 -vuotiaille perustasolle sekä alle 23 -vuotiaille toisen asteen oppilaitoksille ja ammattikorkeakouluille sekä lastensuojelun ja jälkihuollon nuorille

Henkilökunnan määrä

Lääkäri, 3 sairaanhoitajaa, 2 psykologia, sosiaalityöntekijä,

toimintaterapeutin ja ravitsemussuunnittelijan palvelut käytössä.

Terveysalan opiskelijat

Yksi opiskelija kerrallaan.