Nuorisopsykiatrinen kuntoutus

Meillä voit tutustua:

  • Nuorisopsykiatriseen avohoidon kuntoutukseen

  • Nuorisopsykiatriseen palvelujärjestelmään

  • Moniammatilliseen työryhmätyöskentelyyn

  • Yksikövastuiseen hoitosuhdetyöskentelyyn

  • Ryhmämuotoiseeen, toiminnalliseen kuntoutukseen

  • Perhe- ja verkostotyöhön

  • Kotiin suuntautuvaan kuntoutukseen

Vastuualue

Nuorisopsykiatria

Ylihoitaja

Päivi Huttunen

Osastonhoitaja

Anne Toivonen

Opiskelijavastaava

Tanja Koskela

Tavallisimmat potilasryhmät

16–22 -vuotiaat nuoret aikuiset

Henkilökunnan määrä

Lääkäri, kaksi sairaanhoitajaa, psykologi, sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti ja sihteeri

Terveysalan opiskelijat

Yksi opiskelija kerrallaan.

Suositeltavaa luettavaa

Lapsesta aikuiseksi (Aalberg, Siimes)

Lasten- ja nuorisopsykiatria (Moilanen, Almqvist)