Operatiivinen osasto 15

Meillä voit oppia:

  • Laaja-alaisesti erilaisten kirurgisen potilaiden hoitotyötä

  • Erilaisten haavojen hoitoa ja aseptista työskentelyä

  • Potilaan ohjausta

  • Palo- ja paleltumavammojen hoitotyötä

  • Hoitotyön rakenteista kirjaamista

  • Lääkehoidon toteuttamista

  • Yhteistyötä sairaalan sisäisten ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa (esim. leikkaussalit, radiologia, poliklinikat, muut vuodeosastot sekä jatkohoidosta huolehtivat tahot)

Vastuualue

Kirurgia

Ylihoitaja

Teija Ollikainen

Osastonhoitaja

Operatiivisten vuodeosastojen osastonhoitaja on Pauliina Tolvanen

Opiskelijavastaavat


Minna Heinonen ja Jaana Värri

Tavallisimmat potilasryhmät

Verisuoni- ja thoraxkirurgian, plastiikkakirurgian, urologian, korva-, nenä- ja kurkkutautien, hammas-, suu- ja leukakirurgian sekä silmätautien vuodeosastohoitoa tarvitsevat potilaat.  

Henkilökunnan määrä

Osastonhoitajat ja apulaisosastonhoitajat, erikoislääkärit ja erikoistuvat lääkärit, sairaanhoitajat, lähi- ja perushoitajat, fysioterapeutit, osastonsihteerit ja sairaalahuoltajat

Terveysalan opiskelijat

Keväästä 2018 alkaen operatiivisilla vuodeosastoilla opiskelijaohjauksessa on käytössä moduuliharjoittelu -malli. Opiskelija pääsee itsenäisemmin suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan potilaan hoitotyötä ohjaavan hoitajan tukemana.

Kertaa ennen harjoittelua Tutustu osastomme keskeisiin potilasryhmiin Käypä hoito-ohjeiden ja muun kirjallisuuden kautta.