Operatiivinen osasto 21

Meillä voit oppia:

  • Kirurgisen potilaan hoitotyötä

  • Erilaisten murtumapotilaiden hoitotyötä

  • Pään vammojen hoitotyötä

  • Puhtaan ja infektoituneen haavan hoitoa

  • Kroonisesta kivusta kärsivän potilaan hoitotyötä

  • Moniammatillista hoitotyötä

  • Rapid recovery -hoitomallia

  • Kuntouttavaa työtapaa

  • Tapaturmasta järkyttyneen potilaan ja omaisen kohtaamista

  • Hoitotyön rakenteista kirjaamista

Vastuualue

Kirurgia

Ylihoitaja

Teija Ollikainen

Osastonhoitaja

oh Pauliina Tolvanen

Opiskelijavastaavat

sh Jenni Jääskeläinen
sh Jaana Tapper

Tavallisimmat potilasryhmät

Osastollamme hoidetaan ortopedisia sekä tapaturmassa loukkaantuneita potilaita. Suurin osa toiminnastamme on suunniteltua tekonivel-, selkä- ja olkapääkirurgiaa. Neurokirurgisia potilaita ovat kaularankaleikkaukset sekä pään vammapotilaat (tapaturma)

Tapaturmassa olleet potilaat tulevat osastolle päivystyspotilaina. Tapaturmapotilaista suurimmat ryhmät ovat lonkka-, sääri-, nilkka- ja lantion murtumapotilaat.

Henkilökunnan määrä

Osaston henkilökuntaan kuuluu lääkäreitä, osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, sairaanhoitajia, perushoitajia, osastonsihteeri, fysioterapeutteja ja sairaalahuoltajia.

Terveysalan opiskelijat

Keväästä 2018 alkaen operatiivisilla vuodeosastoilla opiskelijaohjauksessa on käytössä moduuliharjoittelu- malli. Opiskelija pääsee itsenäisemmin suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan potilaan hoitotyötä ohjaavan hoitajan tukemana.

Kertaa ennen harjoittelua

Anatomiaan ja fysiologiaan liittyvät asiat sekä Infektioiden torjunta sairaalassa, keskeisiä kirurgisen potilaan hoitoon liittyviä asioita sekä rakenteista kirjaamista

Perioperatiivinen hoitotyö

Hoida ja kirjaa, (Ansa Iivanainen, Pirjo Syväoja)

Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta, (Suomen kuntaliitto, 2010)

Turvallisen lääkehoidon perusteet (Saano, Taam-Ukkonen; 2010)

Käypä Hoito -suosituksista: polven- ja lonkan nivelrikko, alaselkäsairaudet, lonkkamurtumapotilaiden hoito, aikuispotilaan säärimurtuman hoito, Elvytys