Operatiivinen osasto 22

Meillä voit oppia:

  • Kirurgisen potilaan hoitopolkuun liittyvät asiat

  • Infuusio- ja lääkehoito: erilaiset lääkkeenantotavat, lääkkeiden laimentaminen ja kivunhoito

  • Ruokahuolto ja erilaiset ravitsemuksen antotavat

  • Erilaisiin toimenpiteisiin, tutkimuksiin ja leikkauksiin menevien potilaiden valmistelu, ohjaaminen ja seuranta sekä kuntouttaminen

  • Avannepotilaan hoito ja ohjaus

  • Eri potilasryhmien hoitotyö: vatsanalueen syöpäpotilaat ja tulehduspotilaat (suolisto, haima, maksa, mahalaukku, ruokatorvi ja sappi)

  • Päivystyspotilaan hoitotyö: ruuansulatuskanavan verenvuodot ja toimintahäiriöt

  • Fast track -hoitomalli

  • Moniammatillista yhteistyötä

Vastuualue

Kirurgia

Ylihoitaja

Teija Ollikainen

Osastonhoitaja

Pauliina Tolvanen

Opiskelijavastaavat

Taija Silvonen
Kaisa Karhunen

Tavallisimmat potilasryhmät

Osastollamme tutkitaan ja hoidetaan ruoansulatuskanavan leikkaukseen tulevia potilaita sekä potilaita, joilla on muita ruoansulatuselinten ongelmia. Osastollemme tulee myös päivystyspotilaita.

Henkilökunnan määrä

28 sairaanhoitajaa, 3 perushoitajaa, osastonhoitaja sekä apulaisosastonhoitaja

Terveysalan opiskelijat

Keväästä 2018 alkaen operatiivisilla vuodeosastoilla opiskelijaohjauksessa on käytössä moduuliharjoittelu- malli. Opiskelija pääsee itsenäisemmin suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan potilaan hoitotyötä ohjaavan hoitajan tukemana.

Kertaa ennen harjoittelua

Anatomiaan ja fysiologiaan liittyvät asiat sekä Infektioiden torjunta sairaalassa, keskeisiä kirurgisen potilaan hoitoon liittyviä asioita sekä rakenteista kirjaamista