Päivystyspoliklinikka

Meillä voit oppia:

  • Potilaan hoitotyötä kokonaisvaltaiseti kaikilla erikoisaloilla

  • Hätätilapotilaan tunnistaminen ja hoito

  • Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden luokittelu

  • Moniammatillista tiimityötä

  • Laaja-alaisesti lääke- ja nestehoitoa

  • Immobilisaatiohoitoa

  • Potilaan jatkohoitopaikan järjestämiseen liittyviä asioita

Vastuualue

Päivystys

Ylihoitaja

Anne Pihl

Osastonhoitajat oh Esa Alestalo
aoh Anne Harju
Opiskelijavastaavat

Riina Vuoristo
Seija Aaltio

Tavallisimmat potilasryhmät Kaikki lapsi- ja aikuispotilaat, jotka tarvitsevat perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon päivystyspalveluita
Henkilökunnan määrä

Ylihoitaja, osastonhoitaja, n. 80 sairaanhoitajaa, 5 perushoitajaa, 6 lääkintävahtimestaria, sihteereitä sekä sairaalahuoltajia ja lukuisia lääkäreitä.

Terveysalan opiskelijat Hoitotyön AMK -opiskelijoita 5 kerrallaan, yhteensä 15 lukukausittain.
Kertaa ennen
harjoittelua

Käy läpi mahdollisimman laajasti lapsi- ja aikuispotilaiden yleisimpiä sairauksia ja niiden oireita.