Psykiatrian kuntoutus

Meillä voit oppia:

  • moniammatillista mielenterveyskuntoutujan kohtaamista

  • perhe- ja verkostotyötä

  • yhteisö- ja pienryhmätyöskentelyä

  • ryhmien ohjaamista

  • laaja-alaista psykoedukatiivista kuntoutustyötä

  • kartoittamaan potilaan kuntoutustarvetta ja arjessa selviytymistä

  • suullista ja kirjallista tiedottamista 

  • toimintaterapiaa

Vastuualue

Psykiatrian kuntoutus

Ylihoitaja

Tarja Saharinen

Osastonhoitaja

Kirsi Kinnunen

Opiskelijavastaava

Piia Sandström / liikkuva kuntoutus
Marja Heikkilä / liikkuva kuntoutus
Jaana Vikkeri / hoito- ja tutkimuskeskus
Leena Pellikka / toimintaterapia

Tavallisimmat potilasryhmät

Yli 18-vuotiaat vakavista mielenterveyshäiriöistä kärsivät potilaat.

Henkilökunnan määrä

Moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu hoitajia, ohjaajia, toimintaterapeutteja, fysioterapeutteja, psykologi, sosiaalityöntekijä ja lääkäreitä.

Terveysalan opiskelijat