Psykiatrian osasto 1

Meillä voit oppia:

  • Psykiatrian vastaanotto- ja poliklinikkatoimintaa

  • Laajasti mielenterveydestä ja mielenterveyteen liittyvistä ongelmista

  • Hoitotyön rakenteista kirjaamista

  • Lääkehoitoa

  • Hoitosuhdetyöskentelyä

  • Moniammatillista työotetta

Vastuualue

Psykiatrian sairaalahoito

Ylihoitaja

Tarja Saharinen

Osastonhoitaja

Janne Joentakanen

Apulaisosastonhoitaja

Marleena Markkanen

Opiskelijavastaava

Anne Puttonen ja Kari Tolonen

Tavallisimmat potilasryhmät

Kaikki aikuiset, jotka tarvitsevat psykiatrista sairaalahoitoa Keski-Suomessa.

Henkilökunnan määrä

22 sairaanhoitajaa, kuusi lähihoitajaa, kaksi mielenterveyshoitajaa, osastonhoitaja, kaksi sihteeriä, kolme osastonlääkäriä, psykologi, sosiaalityöntekijä ja kolme sairaala-apulaista

Terveysalan opiskelijat

Kaksi terveysalan opiskelijaa samanaikaisesti

Kertaa ennen harjoittelua

Tutustu skitsofrenian käypä hoito- malliin (www.duodecim.fi ),mielenterveyslakiin (www.finlex.fi ) ja Mielenterveystaloon (www.mielenterveystalo.fi)

Kertaa opintoja psyykkisistä sairauksista, erityisesti psykoosista

Kertaa opinnot psykiatrisista auttamismenetelmistä, erityisesti hoitosuhdetyöskentelystä

Kertaa lääkehoidon opinnot liittyen psyykkisten sairauksien hoitoon