Psykiatrian osasto 1 (Novassa J7)

Meillä voit oppia:

  • Psykiatrian vastaanotto- ja poliklinikkatoimintaa

  • Laajasti mielenterveydestä ja mielenterveyteen liittyvistä ongelmista

  • Hoitotyön rakenteista kirjaamista

  • Lääkehoitoa

  • Hoitosuhdetyöskentelyä

  • Moniammatillista työotetta

Vastuualue

Psykiatrian sairaalahoito

Ylihoitaja

Tarja Paunonen

Osastonhoitaja

Maarit Liimatainen, 1.3. alkaen Merja Ettanen

Apulaisosastonhoitaja

Rej Ekmark, 1.3. alkaen Maarit Liimatainen

Opiskelijavastaavat

Jani Siik ja Pia Kakkuri

Tavallisimmat potilasryhmät

Kaikki aikuiset, jotka tarvitsevat psykiatrista sairaalahoitoa Keski-Suomessa.

Henkilökunnan määrä

Moniammatillinen työryhmä, jossa sairaanhoitajia, lähihoitajia, mielenterveyshoitajia, osastonhoitaja, osastonlääkäreitä, psykologi, sosiaalityöntekijä, sihteerit, sairaala-apulaisia sekä ruokapalvelun työntekijät.

Terveysalan opiskelijat

Kaksi terveysalan opiskelijaa samanaikaisesti.

Kertaa ennen harjoittelua

Tutustu skitsofrenian käypä hoito- malliin (www.duodecim.fi ),mielenterveyslakiin (www.finlex.fi ) ja Mielenterveystaloon (www.mielenterveystalo.fi)

Kertaa opintoja psyykkisistä sairauksista, erityisesti psykoosista.

Kertaa opinnot psykiatrisista auttamismenetelmistä, erityisesti hoitosuhdetyöskentelystä.

Kertaa lääkehoidon opinnot liittyen psyykkisten sairauksien hoitoon.