Psykiatrian osasto 2

Meillä voit oppia:

  • Kattavasti erilaisista psyykkisistä sairauksista ja niiden hoidosta

  • Moniammatillista työotetta

  • Psykiatrista lääkehoitoa

  • Hoitosuhdetyöskentelyä

  • Raportointia ja työryhmätyöskentelyä

  • Effica-käyttöjärjestelmän käyttöä ja kirjaamista

Vastuualue

Psykiatrian sairaalahoito

Ylihoitaja

Tarja Saharinen

Osastonhoitaja

Merja Ettanen

Apulaisosastonhoitaja

Maarit Liimatainen

Opiskelijavastaava

Jouni Simonaho

Jokaiselle opiskelijalle on nimetty harjoittelujaksolle kaksi ohjaajaa. Ohjaussuhteeseen kuuluu työnohjaukselliset keskustelut säännöllisesti harjoittelun aikana.

Tavallisimmat potilasryhmät

Psykiatrista erikoissairaanhoitoa suljetulla osastolla vaativat täysi-ikäiset potilaat, mm. masennus- psykoosi- ja mielialahäiriötä sairastavat potilaat

Henkilökunnan määrä

osastonhoitaja

apulaisosastonhoitaja

n. 30 sairaanhoitajaa & mielenterveys- /lähihoitajaa

2 lääkäriä

psykologi

sosiaalityöntekijä

sihteeri

sairaalahuoltajia

Terveysalan opiskelijat

Kaksi sairaanhoidon opiskelijaa samanaikaisesti

Kertaa ennen
harjoittelua

Kertaa opintoja psyykkisistä sairauksista, kuten psykoosi, kaksisuuntainen mielialahäiriö

Tutustu skitsofrenia käypähoitosuositukseen ja mielenterveyslakiin

Tutustu psykiatrisiin auttamismenetelmiin ja hoitosuhdetyöskentelyyn

Kertaa lääkehoidonopintoja psyykkisten sairauksien hoitoon liittyen