Psykiatrian osasto 2 (Novassa C7)

Meillä voit oppia:

  • Kattavasti erilaisista psyykkisistä sairauksista ja niiden hoidosta

  • Moniammatillista työotetta

  • Psykiatrista lääkehoitoa

  • Hoitosuhdetyöskentelyä

  • Raportointia ja työryhmätyöskentelyä

  • Effica-käyttöjärjestelmän käyttöä ja kirjaamista

Vastuualue

Psykiatrian sairaalahoito

Ylihoitaja

Tarja Paunonen

Osastonhoitaja

Merja Ettanen

Apulaisosastonhoitaja

Maarit Liimatainen

Opiskelijavastaava

Jouni Simonaho, 1.1.2021 alkaen Jani Tyyppö

Tavallisimmat potilasryhmät

Psykiatrista erikoissairaanhoitoa suljetulla osastolla vaativat täysi-ikäiset potilaat, mm. masennus- psykoosi- ja mielialahäiriötä sairastavat potilaat

Henkilökunnan määrä

Moniammatillinen työryhmä, jossa osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, n. 30 sairaanhoitajaa & mielenterveys- /lähihoitajaa, 2 lääkäriä, psykologi, sosiaalityöntekijä, sihteeri, sairaalahuoltajia sekä ruokapalvelutyöntekijät.

Terveysalan opiskelijat

Kaksi sairaanhoidon opiskelijaa samanaikaisesti

Kertaa ennen
harjoittelua

Jokaiselle opiskelijalle on nimetty harjoittelujaksolle kaksi ohjaajaa. Ohjaussuhteeseen kuuluu työnohjaukselliset keskustelut säännöllisesti harjoittelun aikana.

Kertaa opintoja psyykkisistä sairauksista, kuten psykoosi, kaksisuuntainen mielialahäiriö.

Tutustu skitsofrenia käypähoitosuositukseen ja mielenterveyslakiin.

Tutustu psykiatrisiin auttamismenetelmiin ja hoitosuhdetyöskentelyyn.

Kertaa lääkehoidonopintoja psyykkisten sairauksien hoitoon liittyen.