Psykiatrian osasto 3 (Novassa B7)

Meillä voit oppia:

  • potilaan hoitopolun psykiatrisessa sairaalassa

  • perehtyä laajasti psykiatrisiin sairauksiin niiden eri vaiheissa

  • harjoitella raportointia ja kirjaamista

  • perehtyä psykiatriseen lääkehoitoon

  • harjoitella omia vuorovaikutustaitoja ja työryhmätyöskentelytaitoja

  • hoitosuhdetyöskentelyä

  • oman potilaan hoitosuunnitelman laatimista ja sen toteuttamista

  • perehtyä osastolla käytettäviin psykiatrisiin hoitointerventioihin

Opiskelijan harjoitteluun kuuluu työnohjaukselliset keskustelut 1 - 2 kertaa viikossa.

Vastuualue

Psykiatrian sairaalahoito

Ylihoitaja

Tarja Paunonen

Osastonhoitaja

Anja Antila

Apulaisosastonhoitaja

Opiskelijavastaava

Tuomas Manninen, Ilona Ponsen

Tavallisimmat potilasryhmät

Psykiatrian osasto 3:n perustehtävänä on hoitaa aikuisikäisiä psykiatrista erikoissairaanhoitoa tarvitsevia potilaita tilanteissa, joissa avohoidon keinot eivät riitä. Osastolla hoidetaan potilaita psyykkisten sairauksien, kuten psykoosien ja mielialahäiriöiden pahenemisvaiheissa sekä vaikeissa elämäntilannekriiseissä.

Henkilökunnan määrä

Moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja,
sairaanhoitajia, mielenterveyshoitajia, sairaala-apulaisia, kaksi osastonlääkäriä, psykologi, sosiaalityöntekijä ja sihteeri.

Terveysalan opiskelijat

Kaksi sairaanhoidon opiskelijaa kerrallaan

Suositeltavaa luettavaa

Kertaa perusopinnot psykiatrisista auttamismenetelmistä ja hoitosuhdetyöskentelystä.

Tutustu masennuksen-, persoonallisuushäiriöiden ja kaksi-suuntaisen mielialahäiriön- ja skitsofrenian käypähoito -suosituksiin.

Tutustu mielenterveyslakiin

Kertaa lääkehoidon opinnot liittyen psykiatristen sairauksien hoitoon