Psykiatrian osasto 4

Meillä voit oppia:

  • Kohtaamaan psykiatrisia potilaita

  • Tunnistamaan psykiatrisia oireita sekä hahmottamaan Keski-Suomen alueen psykiatrisen hoitojärjestelmän

  • Hoitosuhdetyöskentelyn sekä moniammatillisessa työryhmässä työskentelyn

  • Lääkehoidon toteuttamista

  • Saada tietoa henkisen ensiavun toteuttamisesta sekä psykiatrisesta konsultaatiotyöstä

Vastuualue

Yleissairaalapsykiatria

Ylihoitaja

Tarja Saharinen

Osastonhoitajat

Arja Antila

Salokas Saila (vs aoh)

Opiskelijavastaava

Merja Koivumaa

Tavallisimmat potilasryhmät

Aikuisikäisten potilaiden psykiatriset häiriöt, joihin liittyy somaattista sairastamista/oireilua tai jotka ilmenevät raskauden aikana tai synnytyksen jälkeen (esimerkiksi syömishäiriöpotilaat, synnytyksen jälkeinen masennus, kipupotilaat, sairastumiskriisit)

Sähköhoitopotilaat.

Lisäksi vastaamme henkisen ensiavun järjestämisestä suuronnettomuustilanteissa. Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka vastaa keskussairaalan vuodeosastoille pyydetyistä psykiatrisista konsultaatiosta.

Henkilökunnan määrä

13 sairaanhoitajaa, 1 mielenterveyshoitajaa, lääkäri, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti, psykologi, sihteeri ja kolme laitoshuoltajaa.

Terveysalan opiskelijat

Hoitotyön opiskelijat pääsääntöisesti yksi kerrallaan.