Psykiatrian osasto 4, Novassa A7

Meillä voit oppia:

  • Erilaisten psykiatristen sairauksien hoitoa
  • Hoitosuhdetyöskentelyä sekä moniammatillisessa työryhmässä työskentelyä
  • Lääkehoidon arviointia ja toteuttamista
  • Lifecare -käyttöjärjestelmällä kirjaamista
Vastuualue

Psykiatrian sairaalahoito

Ylihoitaja

Tarja Paunonen

Osastonhoitaja

Anja Antila

Opiskelijavastaavat

Johanna Viinikainen ja Kaisa Terhosalo

Tavallisimmat potilasryhmät

Aikuisikäisten potilaiden psykiatriset häiriöt, pääasiassa masennus-, ahdistus- ja syömishäiriöpotilaat. Lisäksi vastaamme henkisen ensiavun järjestämisestä suuronnettomuustilanteissa.

Henkilökunnan määrä

Noin 20 hoitajaa, 2 lääkäriä, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti, psykologi ja sihteeri.

Terveysalan opiskelijat

Hoitotyön opiskelijat kaksi samaan aikaan.