Psykiatrian osasto 5

Meillä voit oppia:

  • Hoitosuhdetyöskentelyä

  • Perhe- ja verkostokeskeistä työtä

  • Kuntouttavissa ryhmissä toimintaa

  • Lääkehoidon toteuttamista

  • Moniammatillisessa työryhmässä toimimista

  • Psykiatrisen potilaan jatkohoidon järjestämistä

Vastuualue

Psykiatrian sairaalahoito

Ylihoitaja

Tarja Saharinen

Osastonhoitaja

Esa Saarinen

Opiskelijavastaava

Jussi Virta

Tavallisimmat potilasryhmät

Skitsofreniaa ja kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavat potilaat.
Masentuneet ja psykoottiset potilaat

Henkilökunnan määrä

lääkäri, ½ psykologi, sosiaalityöntekijä, osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, 14 sairaanhoitajaa, 7 mielenterveyshoitajaa, ½ toimintaterapeutti, 3 ohjaajaa, sihteeri, 3 sairaalahuoltajaa

Terveysalan opiskelijat

Ohjaamme 1-2 hoitotyön AMK-opiskelijaa samanaikaisesti. Meillä on ajoittain myös lähihoitajaopiskelijoita.

Kertaa ennen harjoittelua

Kertaa opintoja psyykkisistä sairauksista, erityisesti psykooseista. tutustu skitsofrenian Käypä hoito -malliin (www.duodecim.fi) ja mielenterveyslakiin sekä lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista (www.finlex.fi).