Psykiatrian osasto 5, Novassa edelleen osasto 5

Meillä voit oppia:

  • Hoitosuhdetyöskentelyä

  • Perhe- ja verkostokeskeistä työtä

  • Kuntouttavissa ryhmissä toimintaa

  • Lääkehoidon toteuttamista

  • Moniammatillisessa työryhmässä toimimista

  • Psykiatrisen potilaan jatkohoidon järjestämistä

Vastuualue

Psykiatrian sairaalahoito

Ylihoitaja

Tarja Paunonen

Osastonhoitaja

Esa Saarinen

Opiskelijavastaava

Timo Vainio

Tavallisimmat potilasryhmät

Skitsofreniaa tai kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavat psykoosipotilaat.
Masentuneet ja psykoottiset potilaat.

Henkilökunnan määrä

1,5 lääkäriä, psykologi, sosiaalityöntekijä, osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, 17 sairaanhoitajaa, 8 mielenterveyshoitajaa, toimintaterapeutti, 3 ohjaajaa, sihteeri, 3 sairaalahuoltajaa.

Terveysalan opiskelijat

Ohjaamme 1-2 hoitotyön AMK-opiskelijaa samanaikaisesti. Meillä on ajoittain myös kansainvälisiä opiskelijoita.

Kertaa ennen harjoittelua

Kertaa opintoja psyykkisistä sairauksista, erityisesti psykooseista. Tutustu skitsofrenian Käypä hoito -malliin (www.duodecim.fi) ja mielenterveyslakiin sekä lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista (www.finlex.fi).