Sisätautien ja keuhkosairauksien osasto

Meillä voit oppia:

 • Laaja-alaista sisätauti- ja keuhkosairautta sairastavan potilaan hoitotyötä

 • Yksilövastuista hoitotyötä sekä työparityöskentelyä

 • Kokonaisvaltaista potilasohjaustyötä

 • Munuaispotilaan hoitotyötä (pre-dialyysi-, hemodialyysi- ja peritoneaalidialyysipotilaiden hoitoa)

 • Gastroenterologisen potilaan hoitotyötä

 • Diabetespotilaan hoitotyötä

 • Potilaan tilan seurantaa ja työtehtävien priorisointia

 • Monipuolista lääke- ja nestehoitoa

 • Kädentaitoja (esim.kanylointia)

 • Erilaisiin tutkimuksiin ja toimenpiteisiin valmistelua ja niissä avustamista sekä toimenpiteiden jälkiseurantaa.

 • Hyvää perushoitoa

Vastuualue

Sisätaudit

Ylihoitaja

Tuula Perttula

Osastonhoitaja Helena Laine

Opiskelijavastaavat

Katja Hietala
Riikka Vuorimies

Tavallisimmat potilasryhmät

Munuais- ja endokrinologiset potilaat (esim. tuore diabetes, anoreksia), gastroenterologiset potilaat, keuhkopotilaat sekä muut sisätautipotilaat (esim. infektiotaudit, intoksikaatiot ja sydäntaudit)

Henkilökunnan määrä

Osastonlääkäri, muita erikoislääkäreitä ja erikoistuvia lääkäreitä, sairaanhoitajia, perus- ja lähihoitajia, osastonhoitaja, sihteereitä sekä sairaalahuoltajia. Lisäksi hoitoon osallistuu tarpeen mukaan fysioterapeutti,  sosiaalityöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja/lääkäri ym.

Terveysalan opiskelijat

Neljä hoitotyön AMK-opiskelijaa kerrallaan, satunnaisesti lähihoitajaopiskelijoita

Osaston luonne

Osastolle potilaat tulevat pääasiassa päivystyksenä päivystyspoliklinikalta, päivystys- ja infektio-osastolta tai
teho-osastolta. Osastollamme työ on monipuolista, haasteellista ja nopea-tempoista. Työote on yksilövastuinen ja potilaslähtöinen. Osastollamme on nuorekas ja ystävällinen ilmapiiri. Arvostamme osastolla oma-aloitteista ja aktiivista työotetta sekä reipasta mieltä. Opiskelijalta toivotaan perushoitotaitojen osaamista.

Suositeltavaa luettavaa

Käypähoitosuoritukset

Terveysportti

Duodecim