Sisätautien päiväsairaala ja reumasairauksien poliklinikka

Meillä voit oppia:

  • Reumaattisia sairauksia sairastavien potilaiden kokonaisvaltaista hoitoa (mm. nivelreumapotilaan hoitopolku)

  • Eri sisätautien suppeiden erikoisalojen potilaiden toimenpiteisiin liittyvää valmistelua, hoitoa ja seurantaa (esim. rytminsiirrot ja maksabiopsiat)

  • Työskentelemään moniammatillisen työyhteisön jäsenenä

  • Harjaannuttamaan vuorovaikutus- ja ohjaustaitoja

  • Toteuttamaan lääkehoitoja ja osallistua erilaisiin tutkimus- ja hoitotoimenpiteisiin (mm. erilaiset lääkeinfuusiot, pistosohjaukset ja suonen kanylointi)

  • Potilaslähtöistä omahoitaja-työskentelyä

  • Kokonaishoidon suunnittelua, toteutusta ja arviointia

  • Effican potilashallintoon liittyviä asioita polikliinisen potilaan hoidossa

Vastuualue

Sisätaudit

Ylihoitaja

Jaana Peltokoski

Osastonhoitaja

Minna Kinnunen

Opiskelijavastaava

Anne Rantala

Tavallisimmat potilasryhmät

Keskeisimmät potilasryhmät ovat reumatologiset  ja kardiologiset potilaat. Lisäksi osallistumme seuraavien sisätautien erikoisalojen potilaiden hoidon toteutukseen (hoidon suunnittelu ja seuranta tapahtuu ko. erikoisalan poliklinikalla):

- gastroenterologia

- endokrinologia

- infektiosairaudet

- neurologia

- toimenpidepotilaat

Henkilökunnan määrä

Osastonhoitaja, 9 sairaanhoitajaa, osastonsihteereitä,
 reumatologeja sekä erikoistuvia lääkäreitä

Terveysalan opiskelijat

Yksi syventävän vaiheen opiskelija kerrallaan

Suositeltavaa luettavaa

www.reuma-aapinen.fi , reuman käypähoito-suositus, nivelreumapotilaan hoitopolku